V rokoch 2011 a 2012 sme spolu participovali na vzdelávacích aktivitách pre dobrovoľníkov a mladých filantropov Trenčianskej nadácie v rámci projektu z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. V rámci našich aktivít v projekte sme uskutočnili viaceré workshopy a tréningy, ktorých cieľom bolo pripraviť mladých ľudí na prácu v neziskovom sektore, písanie a implementáciu projektov ako aj získavanie finančných prostriedkov na svoje aktivity.