Kontakt

Kontaktné informácie

Nikola Sedláčková
e-mail: nikola@eventive.sk
mobile: +421 907 403 253

Martin Sedláček
e-mail: martin@eventive.sk
Mobile: +421 907 409 413

POŠTOVÁ ADRESA
eventive s.r.o.
M. Turkovej 1731/46
911 01 Trenčín

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
eventive, s.r.o.
M. Turkovej 1731/46
911 01 Trenčín
IČO: 44 755 589
DIČ: 2022841183
IČ DPH: SK2022841183
Bankové spojenie: SK36 1100 0000 0026 2722 2255 | Tatrabanka