eventive.sk2024-05-15T13:50:15+02:00

EVENTIVE.SK

Prekročte s nami
vlastné hranice

EVENTIVE.SK

Prekročte s nami
vlastné hranice

Vyberte si s nami svoj prvý krok

EVENTIVE.SK

Rozhodli ste sa pre zmenu?

Aj v tej najlepšie riadenej spoločnosti je priestor na zlepšenia. Zdá sa Vám Váš tím menej výkonný ako tomu bolo len nedávno? Sú vaši ľudia vyhorení? Alebo im len došli nápady? Každý z nás je jedinečný, a preto rovnaký spôsob riadenia nemusí byť ten správny. To, čo funguje na jednu skupinu, nefunguje na druhú. Aké riešenie zvoliť, aký štýl riadenia a komunikácie…? Ak si kladiete tieto a podobné otázky máme pre Vás riešenie.

Vyberte si s nami svoj prvý krok

EVENTIVE.SK

Rozhodli ste sa pre zmenu?

Aj v tej najlepšie riadenej spoločnosti je priestor na zlepšenia. Zdá sa Vám Váš tím menej výkonný ako tomu bolo len nedávno? Sú vaši ľudia vyhorení? Alebo im len došli nápady? Každý z nás je jedinečný, a preto rovnaký spôsob riadenia nemusí byť ten správny. To, čo funguje na jednu skupinu, nefunguje na druhú. Aké riešenie zvoliť, aký štýl riadenia a komunikácie…? Ak si kladiete tieto a podobné otázky máme pre Vás riešenie.

EVENTIVE.SK

Prečo si vybrať práve nás?

Na trhu nájdete veľké množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú tréningami, školeniami a koučingom manažérov a zamestnancov a rozvojovými projektami v oblasti ľudských zdrojov. Akú pridanú hodnotu Vám vie ponúknuť naša spoločnosť a prečo budovať partnerstvá s nami:

EVENTIVE.SK

Spoznajte náš tím

Lektorka, koučka

Lektorka, koučka

Lektorka a kineziologička

Naši partneri a klienti

EVENTIVE.SK

Spoznajte náš tím

Lektorka, koučka

Lektorka, koučka

Lektorka a fizioterapeutka

Naši partneri a klienti

EVENTIVE.SK

Máte záujem o naše služby?

EVENTIVE.SK

Referencie

Nikola, ešte raz ďakujem za tento tréning. Bola to pre mňa veľmi dobrá a pozitívna skúsenosť. Príjemná atmosféra a prirodzené plynutie mi veľmi sedeli a ani raz som sa nepristihol, že by som strácal pozornosť… super. Beriem to ako štart a iste budem chcieť postupovať a zlepšovať sa v tom, aby som nielen firmu ale aj seba vedel správne a hlavne príjemne odprezentovať.

Peter Knap, UPL-LTD
Leadership 2.0 je úžasný tréning (nielen) pre začínajúcich manažérov!
Toto vás nikde v škole nenaučia… Ak máte v sebe prirodzenú schopnosť viesť ľudí, gratulujem! Ja som zistila, že je to asi jedna z najnáročnejších úloh na svete a nie je ľahké ju dobre zvládnuť.
Mgr. Iveta Mináriková, Facility system hub
Podanie lektorky zaujalo celý náš kolektív a pracovný tím, ktorý sa zúčastnil dvojdňového tréningu Projektového manažmentu. Pani Nikola promptne reagovala na všetky dotazy a otázky, dokázala sa vniesť do konkrétnych projektov našej firmy, čím nám značne pomohla pri ich ďalšom plánovaní a realizácii.

Väčšina aktivít bola napojená na praktické prípady riešených projektov v našej firme. Veľmi napomohlo rozkreslenie Ganttovho diagramu pre jasnejšiu predstavu. Všetci účastníci zhodnotili tréning efektívne, profesionálne a s pozitívnymi dojmami. Preto by som určite ďalej odporučila firmu eventive, s. r. o.

Ing. Eva Szalayová, TIMM Slovakia, s. r. o.
Naša spoločnosť zrealizovala pre obchodný tím Development Centrum formou Lumina Spark v spolupráci s firmou eventive s.r.o. Dvojdňový program bol zameraný na štandardy a hodnoty našej spoločnosti v kombinácii s identifikáciou kľúčových oblastí rozvoja a potenciálu tímu. Workshop bol interaktívny, aktivity v priebehu programu boli z reálneho pracovného prostredia, z oblasti komunikácie a riešenia rôznych situácií v rámci predajných procesov.

Účastníci hodnotili workshop veľmi pozitívne, vyzdvihli profesionálny, ľudský a dynamický prístup lektorky, ocenili zábavnú formu programu a praktické zameranie, ktoré budú môcť preniesť do praxe nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Celý tréning bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami, ako pridanú hodnotu vnímame ochotu lektorky poskytnúť poradenstvo, okrem workshopu.

Zároveň, bol vytvorený dostatočný priestor na otázky a diskusiu, aj z tohto dôvodu hodnotíme tréning za veľmi efektívny. Ďakujeme.

Ing. Katarína Pálffyová, MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Rád by som poďakoval spoločnosti eventive s.r.o. za perfektný tréning – Predajné zručnosti. Pani lektorka viedla školenie vysoko profesionálne zaujímavou formou, v ktorej kombinovala teoretické znalosti s príkladmi z praxe a interaktívnymi cvičeniami.
Na druhej strane na školení panovala príjemná a uvoľnená atmosféra.
Mgr. Peter Otrubčák, Bel Power Solutions, s.r.o.
„Tréning Prezentujeme s radosťou a úsmevom presiahol očakávania… Bol obsiahly, prakticky by mohol trvať aj týždeň, aby boli zodovedané všetky otázky. Je výbornou prípravou na prezentovanie.“

„Nečakala som takéto niečo. Bola mi podaná pomocná ruka a poradené, čo som chcela vedieť.“

„Maximálna spokojnosť. Predčilo moje očakávania.“

„Tréning prebehol nad moje očakávania, naučila som sa veľa dôležitých informácií k tomu, ako správne prezentovať a vystupovať. Nevidím dôvody niečo na tréningu zlepšiť, nakoľko bol na vysokej úrovni, použili sa praktické metódy a hlavne nenudil. Prebehol aj v zábavnej forme, čo som uvítala.“

„Tréning bol až nad očakávanie. Čakal som suchú prezentáciu.“

Pracovníci firmy, HF - NaJUS, a.s.
Školenie Moderná biznis etiketa, mi potvrdila, že intuícia v spoločenskom správaní je vhodne zvolená metóda. Získanie nových poznatkov a nácvik vybraných pravidiel je pre osobný život prínosom, ale v pracovnom živote je nevyhnutnosťou a prejavom firemnej kultúry.

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., Národné osvetové centrum
Absolvovali sme školenie „Moderná biznis etiketa“, kde sme sa dozvedeli mnohé dôležité informácie potrebné pre život podnikateľa. Naučili sme sa ako správne osloviť klienta, predstaviť sa, podať vizitku, ale aj ako sa správať pri spoločnom stolovaní, či ako sa vhodne obliecť.

Školenie prebiehalo vo veľmi príjemnom prostredí a bol dostatok priestoru pre otázky. Všetky teoretické a praktické znalosti nám pomôžu v podnikaní. Školenie bolo interaktívne a vyskúšali sme si mnohé veci aj v praxi. Tím Ekonoom.sk s.r.o. ďakuje za príjemne strávený deň.

Ing. Matej Sedliak, Ekonoom.sk, s.r.o.
Tréning „projektový manažment“ bol pre mňa prínosom a splnil moje očakávania. Môžem povedať, že z pohľadu kupujúceho zákazníka, to bola ponúknutá kvalita za výbornú cenu.

Tréning mi pootvoril dvere do tejto problematiky aj vďaka kvalitne prezentovanej teórii, spájanej s praktickými cvičeniami. Všetko to bolo umocnené stretnutím príjemných ľudí, z rôznych pracovných oblastí a priateľskou atmosférou.

Ing. Martina Oršulová, Davpek, s.r.o.
Spoločnosť eventive, s. r. o. zrealizovala v našej spoločnosti školenie Event manažment a Spoločenský protokol. Zo strany školených zamestnancov sme mali len pozitívne ohlasy.

„Spoločnosť „eventive“ zamestnáva profesionálny personál (p.Sedláčková). Prístup je veľmi profesionálny, ústretový. Školenia sú postavené najmä na praxi, čo je veľkou výhodou, lebo aj po celodennom školení je človek v strehu vďaka praktickým úlohám, ktoré sú zadávané priebežne počas celého školenia a je tak oveľa jednoduchšie pochopiť preberanú tému.“ (Lenka)

„Školenie bolo veľmi prínosné pre prácu v dynamickom kolektíve, keďže sme sa zamerali na tému Event manažment a event marketingovú stratégiu. Najlepším príkladom do praxe bolo využitie projektového manažmentu pri príprave eventu, ktorý sme si skúsili teoreticky pripraviť pre reálne pripravovanú akciu. Takže očakávania od školenia sa naplnili .“ (Kristínka)

„So školením som bol spokojný, bolo na profesionálnej úrovni, školiteľka vedela čo robí, nebola nudná, vedela ma zaujať. Dozvedel som sa nové informácie a spôsoby organizácie eventov.“ (Vladimír)

Ing, Andrea Baniari, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
Seminár bol riešený interaktívnou formou a zamestnanci sa priamo a aktívne zapájali do všetkých činností v daných oblastiach. Všetci zamestnanci ocenili uvedený spôsob realizácie seminára. Boli sme veľmi spokojní s priebehom a lektorkami seminára, obohatil nás o veľa praktických a potrebných informácií.

Spoločnosť eventive, s. r. o. realizovala pre našu spoločnosť seminár zameraný na obchodný a spoločenský protokol, správanie sa na pracovisku a pri rokovaniach, vzájomná komunikácia medzi zamestnancami, ako správne riešiť konfliktné situácie pri riešení projektov a podobne.

Vzhľadom na predvianočný termín konania seminára, spoločnosť eventive, s.r.o. zvolila vhodný spôsob realizácie seminára, ktorý prebiehal vo veľmi príjemnej, pohodovej a kľudnej atmosfére.

Seminár bol riešený interaktívnou formou a zamestnanci sa priamo a aktívne zapájali do všetkých činností v daných oblastiach. Všetci zamestnanci ocenili uvedený spôsob realizácie seminára.

Boli sme veľmi spokojní s priebehom a lektorkami seminára, obohatil nás o veľa praktických a potrebných informácií.

Ing. Marián Jamrich, TECHNODAT – CAE systémy, spol. s r. o.
Tréning prebehol v dvoch termínoch a bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami. Za silnú stránku organizačného tímu považujeme jeho profesionalitu

V roku 2010 spoločnosť eventive, s. r. o. realizovala pre našu spoločnosť tréning „Firemná korešpondencia v manažérskej praxi, úspešná prezentácia a biznis protokol“, ktorého cieľom bolo prispieť k zefektívneniu práce vybraných zamestnancov našej spoločnosti (odborní špecialisti, asistentky). Tréning prebehol v dvoch termínoch a bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami.

Za silnú stránku organizačného tímu považujeme jeho profesionalitu, ktorá sa prejavila nasledovne:

aktívna spolupráca pri tvorbe a modelovaní obsahu samotného tréningu – ochota zrealizovať tréning „šitý na mieru“ (prebehlo niekoľko stretnutí realizátorov so zadávateľom a obsah tréningu sa podarilo namodelovať presne s ohľadom na potreby zadávateľa),
flexibilnosť a vysoká reaktivita (pripomienky účastníkov prvého termínu tréningu boli vzaté do úvahy pri realizácii druhého termínu tréningu.
Ceníme tiež ústretovosť lektorky Mgr. Nikoly Sedláčkovej a jej ochotu poskytnúť poradenstvo aj nad rámec oficiálnej objednávky.

Mgr. Ing. Jana Kollárová, SPP Distribúcia, a.s.
Spoločnosť eventive, s. r. o., Trenčín zrealizovala tréning „Firemná korešpondencia v praxi“ pre vybraných pracovníkov SPP – distribúcia, a. s. Bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a rozsahu.

Spoločnosť eventive, s. r. o., Trenčín zrealizovala tréning „Firemná korešpondencia v praxi“ pre vybraných pracovníkov SPP – distribúcia, a. s. Cieľom tréningu bolo zlepšiť internú firemnú korešpondenciu ako aj firemnú kultúru spoločnosti. Tréning sa uskutočnil v dvoch termínoch: 23. 7. 2010 a 13. 8. 2010. Bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a rozsahu.

Mgr. Zuzana Kmeťová, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Spoločnosť eventive, s.r.o. s nami spolupracuje pri vytváraní fundraisingových stratégií, organizovaní benefičných eventov (Míľniky 2008 – 2014, Trenčianske korzo a i.) aj pri komunikácii s darcami. Realizovali sme spoločné vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na písanie a riadenie projektov, fundraising a komunikáciu.

Trenčianska nadácia spolupracuje s Nikolou Sedláčkovou od roku 2006. Začínala ako radový člen tímu, jedna z mnohých, ktorí pomáhali zrealizovať nami vytvorené projekty. Jej vedomosti a zručnosti, entuziazmus, a predovšetkým vzťah k dobrovoľníckej práci ju už po krátkej dobe priviedli do kreatívneho a výkonného tímu našej nadácie. Od roku 2009 spolupracujeme aj s Martinom Sedláčkom. Spoločnosť eventive, s.r.o. s nami spolupracuje pri vytváraní fundraisingových stratégií, organizovaní benefičných eventov (Míľniky 2008 – 2014, Trenčianske korzo a i.) aj pri komunikácii s darcami. Realizovali sme spoločné vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na písanie a riadenie projektov, fundraising a komunikáciu. Väčšina nimi vykonaných aktivít má povahu dobrovoľníckej práce, ktorá je však vykonávaná s vysokou profesionalitou a zanietením.

RNDr. Alena Karasová, Trenčianska nadácia
Školenie bolo zabezpečené na vysokej odbornej úrovni, bolo vedené interaktívnou formou, s ohľadom na náročnú cieľovú skupinu. Účastníci oceňovali predovšetkým vysokú profesionalitu lektorky, praktickosť výkladu, uvádzanie konkrétnych situácií z dennej business praxe.

Mgr. Nikola Sedláčková lektorsky viedla školenia v SLSP v priebehu rokov 2008 a 2009. Školenie bolo zabezpečené na vysokej odbornej úrovni, bolo vedené interaktívnou formou, s ohľadom na náročnú cieľovú skupinu. Účastníci (sama som bola účastníčkou prvého pilotného školenia) oceňovali predovšetkým vysokú profesionalitu lektorky, praktickosť výkladu, uvádzanie konkrétnych situácií z dennej business praxe. Mgr. Sedláčková pre SLSP lektorsky viedla 5 tréningov pre interných školiteľov SLSP a obchodníkov SLSP. Každé školenie bolo vždy vedené s ohľadom na potreby cieľovej skupiny.

Ing. Lucia Sandtner, Slovenská sporiteľňa, a.s.
So spoločnosťou eventive, s.r.o. spolupracujeme od roku 2013 pri poradenstve k príprave projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Pozitívne hodnotíme vysokú flexibilitu konzultantov spoločnosti eventive, s.r.o. pri konzultáciách na rôzne témy.

Lektori spoločnosti eventive, s.r.o. pripravili pre nás aj viaceré tréningy v oblasti projektového riadenia, strategických analýz a marketingu. Uvedené tréningy prebehli interaktívnym spôsobom podľa našich očakávaní a vo vynikajúcej kvalite.

Ing. Martin Labudík, Rada mládeže trenčianskeho kraja
„Príjemné strávenie času spojené s užitočnými znalosťami, ktoré sa dajú využiť aj v pracovnom aj súkromnom živote.“

„Očakávania kurz splnil, zúčastnila som sa takého kurzu prvýkrát, ale veľmi rada ho odporučím ďalším, pretože mi dal veľmi veľa a využijem dané znalosti, vedomosti každý deň. Lektorka mala skutočne veľa vedomostí a zodpovedala na všetky naše otázky.“

„Kurz spoločenského protokolu v plnej miere splnil moje očakávana. Bola som spokojná s clekovým priebehom kurzu. Lektorka bola veľmi príjemná. Danú problematiku ovláda perfketne. Naučila nás mnoho nového, čo určte je potrebné vedieť pri správaní sa v spoločnosti a vyvarovať sa nepríkjemných prehreškov.“

účastníčky tréningu, Spoločenský protokol
Spoločnosť eventive s.r.o. zrealizovala pre Krajské stredisko Trenčín a jeho klientov so zrakovým postihnutím školenie spoločenskej etikety a stolovania. Lektor prispôsobil formu a tempo osobitostiam účastníkov so zrakovým postihnutím.

Spoločnosť eventive s.r.o. zrealizovala pre Krajské stredisko Trenčín a jeho klientov so zrakovým postihnutím školenie spoločenskej etikety a stolovania. Ako prvé prebehli praktické ukážky stolovania, prestierania. Lektor prispôsobil formu a tempo osobitostiam účastníkov so zrakovým postihnutím. Najväčšiu odozvu u účastníkov mala simulácia situácií odohrávajúcich sa pri spoločenských udalostiach a slávnostných posedeniach, kedy sa dozvedeli aké sú možnosti riešenia rôznych situácií, do ktorých sa dostaneme bežne, pričom pre zrakovo postihnutú osobu je jej prekonanie často neprekonateľná záležitosť. Ich výklad a praktický nácvik s ohľadom na zrakové postihnutie účastníkov kurzu upevnilo ich sebavedomie a istotu pri účasti na spoločenských podujatiach.

Mgr. Silvia Sudorová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktuality | Blog

Kontaktujte nás

Odoslaním mojich údajov súhlasím s kontaktovaním