V rokoch 2011 až 2013 sme realizovali projekt z programu Leonardo da Vinci, ktorý sa zameriaval na transfer inovácií v sektore vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Naša spoločnosť zodpovedala za tvorbu a adaptáciu študijných materiálov, prípravu trénerov z radov stredoškolských učiteľov ako aj za testovanie vybraného modulu so študentami strednej školy. Projekt sa realizoval v Nemecku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Výsledkom projektu je vytvorenie študijných materiálov v oblasti odborného stredoškolského vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.