Cieľ a charakteristika webináru Zníženie fluktuácie vo výrobných firmách s využitím potenciálu manažérskych zručností

Cieľom webináru je oboznámenie účastníkov so spôsobom motivácie zamestnancov vo výrobnej spoločnosti.

Správnou motiváciou a efektívnou komunikáciou Vám ukážeme, ako vytvoriť lepšiu atmosféru na pracovisku, v ktorej sa budú zamestnanci cítiť dobre, a Vy tak predídete fluktuácii. Dozviete sa, ako byť správnym motivátorom, ale aj to, ako ísť svojim zamestnancom príkladom, a ako rozširovať dobré návyky vo firme.

Webinár je určený pre:

 • pracovníkov HR oddelení predovšetkým vo výrobných spoločnostiach
 • lídrov, majstrov vo výrobných spoločnostiach
 • riaditeľom výrobných spoločností

Termín:   24. apríl 2024

Dĺžka trvania: 9.00 – 13.00 h

Cena: 125 eur bez DPH (150 eur s DPH)

V cene je zahrnuté:

 • certifikát o absolvovaní
 • hand-out

Obsahová náplň:

Demotivácia verzus motivácia

 • Generácia X, Y a Z – ako s nimi efektívne komunikovať
 • Motivácia a vyhorenie
 • Efektívne aktívne počúvanie
 • Ako počúvať a byť empatický
 • Budovanie dôvery na pracovisku
 • Komunikácia ako základ atmosféry na pracovisku

Štýly riadenia podľa zrelosti zamestnanca

 • Poznaj štýly riadenia podľa zrelosti zamestnanca
 • Rozpoznajte štýl riadenia a zvoľte správnu komunikáciu
 • Ako riešiť konfliktné situácie na pracovisku
 • Spätná väzba a hodnotiace rozhovory s využitím asertívnej komunikácie
 • Ako správne a komu delegovať pracovné úlohy

Ako zachovať dobré návyky vo firme a zároveň byť pripravený na zmeny

Diskusia – riešenie konkrétnych prípadov z praxe účastníkov webinára

Pre prihlásenie prosím vyplňte nasledujúci formulár: