Pozývame vás na ukážkový workshop, kde vám predstavíme, ako pracujeme s tímami, ako rozvíjame jednotlivcov či tímy vďaka sebapoznaniu cez psychometriu Lumina Learning alebo cez LEGO SERIOUS PLAY metódu.

Spoznajte svoj potenciál a talenty LUMINA LEARNING
 • Odhalí silné stránky

 • Ukáže skrytý potenciál

 • Upozorní na prehnané prejavy

 • Každý máme svoj mix farieb

 • Zlepšíte komunikáciu

 • „Obrúsite hrany“

 • Ľahšie vyriešite ťažké situácie

 • Ľudia sa začnú počúvať

 • Ľudia sa nebudú báť dať spätnú väzbu

 • Budú otvorenejší spätnú väzbu prijať

Riešime ťažké témy s ľahkosťou LEGO® SERIOUS PLAY®
 • Celý tím je zaangažovaný

 • Všetci sa počúvame a spolu riešime

 • Lepšie chápeme pohľad iných vďaka modelom z Lega

 • Vhodné pre budovanie tímov

 • Pomenujete, čo je skryté, aj keď každý o tom vie

 • Odstránite konflikty

 • Spoznáte hodnoty členov tímu alebo spoločne pomenujte firemné

25. október 2022 I 9.00 – 13.00 I Kreativo Trenčín

Prihláste sa vyplnením formuláru nižšie a spoznajte, ako chutí vzdelávanie INAK.