Poznáte to, občas nastane situácia, kedy sa od nás očakáva, že sa ospravedlníme. Nestačí však povedať “prepáč”. Ospravedlnenie v sebe zahŕňa oveľa viac, ako by sme si mohli myslieť. Najťažšie na ospravedlnení je uvedomiť si a priznať sami sebe, že sme sa mýlili či nekonali správne. Je dôležité uznať svoju chybu, pochopiť, ako ovplyvnila druhých a vyjadriť úprimnú ľútosť.

Kenneth Blanchard a Margaret McBride vo svojej knihe „Minutová omluva“ rozpracovali tento koncept ako 4. tajomstvo minútového manažéra. Podstata tkvie hlbšie ako len v slovách. Uznáte si svoju chybu a následne riešite príčinu škody, namiesto jej symptómov. Nejde o vyhováranie alebo sebaobviňovanie. Najväčšia výzva je premýšľať nad chybou, byť k sebe úprimný a priznať si zodpovednosť za svoje konanie.

Kapitulácia je prvý krok k minútovému ospravedlneniu. Pripustíte, že ste sa mýlili, priznáte, že ste urobili niečo zle a prevezmete za to plnú zodpovednosť. Tento proces by mal prebiehať rýchlo, aby ste prejavili pocit naliehavosti. Čím neskôr sa ospravedlníte, tým horšie to môže byť vnímané. Je potrebné dať iným pocítiť, že si svoju chybu uvedomujete, a zdieľať, ako zle sa kvôli tomu cítite.

2 časti “kapitulácie”:

  1. časť o mne: Uvedomiť si a priznať si to, čo som urobil zle.
  2. časť o iných: Uistiť sa, že ľudia, ktorým som svojou chybou ublížil cítia, že ja viem, že som urobil chybu.

Dosiahnuť “kapituláciu” je náročný proces. Vyžaduje oslobodiť sa od pozície “ja mám pravdu”, byť k sebe 100% úprimný, pozrieť sa pravde do očí a konfrontovať sa s vlastným zlyhaním.

Integrita je druhá časť procesu. Bez úprimnej snahy o nápravu by ospravedlnenie nebolo kompletné. Keď si uvedomíte, že to, čo ste urobili alebo neurobili je nesprávne a je v nesúlade s tým, akým človekom chcete byť, ukazujete svoju konzistenciu. Zároveň musíte uznať, že ste niekomu ublížili a vynaložiť úsilie na nápravu. Zaviažete sa, že sa podobné správanie nebude opakovať, a to nielen sebe, ale aj ostatným.

Dôležité je aj to, aby ste nepripútali svoje očakávania z vášho ospravedlnenia k výsledku. Nemôžete sa spoliehať, že ospravedlnením sa váš problém zázrakom vyrieši a všetko bude razom zabudnuté. Môže sa stať, že nebude akceptované alebo nebude vnímané tak, ako ste si predstavovali. 

Musíte pochopiť, že stratenú dôveru je možné získať späť len vtedy, keď dokážete druhej strane ukázať, že ste svoje správanie skutočne zmenili. Minútové ospravedlnenie je teda silným nástrojom pre nápravu chýb a obnovu dôvery, ktorá je nevyhnutná pre kvalitné vzťahy.