Cieľ a charakteristika webináru:

Webinár vás prevedie technikami a účinnými metódami asertívneho správania, ktoré sú použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory, rôzne situácie z bežného života a i.)

Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a na porozumenie komunikácii partnera.

Účastníci webináru pod vedením lektorky získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie prijateľným spôsobom a zostať pritom autentický.

Webinár je určený pre všetkých, ktorí:

 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú zvládať náročné situácie v komunikácii a vyjednávaní
 • chcú aj pri náročných rozhovoroch zostať autentickí

Termín:   5. apríl 2024

Dĺžka trvania: 9.00 – 13.00 h

Cena: 125 eur bez DPH (150 eur s DPH)

V cene je zahrnuté:

 • certifikát o absolvovaní
 • hand-out

Obsahová náplň:

 • Základné typy komunikačného správania (asertívne, pasívne, aktívne) a ich prepojenie s kvalitami osobnosti
 • Osobnosť človeka – ako vplýva na spôsob komunikácie. Aká je moja osobnosť?
 • Asertivita (Definícia. Pozitívne aspekty asertivity. Základné prvky asertivity.)
 • Identifikácia rozličných druhov správania
 • Rozoznávanie asertívnej komunikácie v praxi
 • Spätná väzba – ako byť autentický
 • Techniky a využívanie asertívneho správania
 • Praktické ukážky neasertívneho a asertívneho správania
 • Riešenie modelových situácií

Pre prihlásenie prosím vyplňte nasledujúci formulár: