Niekto povie, že lídrom sa musíš narodiť, že to musíš mať v sebe. Ale sú isté zručnosti, ktoré si vieme trénovať, zlepšovať a neustále „brúsiť“.

Členovia Rady mladých podnikateľov (YEC – Young Entrepreneur Council) odpovedali na otázku: „Ako si môžu majitelia firiem, manažéri zlepšovať svoje vodcovské zručnosti? Dajte nám svoj tip.“

A tu je 9 tipov od 9 podnikateľov/podnikateliek:

1. VYTVORTE „PODPORNÚ SKUPINU PODNIKATEĽOV“

„Je to nedocenená a neuveriteľne hodnotná cesta, ako zlepšiť svoje vodcovské zručnosti. Raz za mesiac sa stretajte s 3-5 ďalšími podnikateľmi, ktorých rešpektujete a ktorí sú na podobnej úrovni v biznise ako vy. Každý prineste svoju tému na diskusiu. Sledujte, aby každý účastník nemal viac ako 30 min. Vaše skúsenosti, sebadôvera ako aj nadhľad budú výrazne rásť.“

  • Niečo odo mňa: Existujú tzv. master mind skupiny. Je to podobný model, kedy sa stretávate s rôznymi ľuďmi a vzájomne sa posúvate dopredu. Existujú už aj na Slovensku, môžete sa pridať do skupiny podľa témy.

2. STAŇTE SA MENTOROM

„Stať sa mentorom neznamená nájsť si chránenca a dlhodobo sa zaviazať k jeho vedeniu. Byť mentorom môže byť jednoduché a je veľa spôsobov, ako ho realizovať: jeden k jednému, v skupine alebo v rámci organizácie, cez študentov, písaním blogov. Kľúčom je nájsť ľudí, ktorým môžete pomôcť a pomáhať im.“

  • Niečo odo mňa: Už len tým, že Vám pridelia študenta na stáži alebo pri písaní diplomovej práce – väčšinou  to vnímame ako záťaž, prácu naviac. Čo tak to otočiť a opýtať sa: „Čo môžem mať z toho ja, že tohto študenta budem viesť?“ Alebo ja pri písaní tohto blogu (teda skôr prekladu článku) tiež prichádzam na nové nápady ?

3. VŽDY HĽADAJTE SPÄTNÚ VÄZBU

„Nemožno sa skutočne zlepšovať vo vzduchoprázdne. Získať spätnú väzbu sa zdá byť jednoduché, avšak kritika býva zriedkavá, ak ste na úplnom vrchole. Nebojte sa preto spýtať HR alebo Vašich podriadených, čo pokladajú za Vaše silné stránky a v čom by ste sa mohli zlepšiť. Získavať spätnú väzbu „za pochodu“ je najsilnejšia cesta, ako rásť ako líder.“

  • Niečo odo mňa: Nič iné. Prekonajte strach z toho, čo by ste sa mohli dozvedieť a pýtajte si spätnú väzbu ?

4. POČÚVAJTE AUDIO KNIHY A NAHRÁVKY

„Čítať odbornú literatúru a knihy o vedení je dobré, ale veľa manažérov na to nemá čas. Zefektívnite svoju rannú rutinu o počúvanie audio kníh o vedení ľudí.“

  • Niečo odo mňa: Hm. Ja osobne som sa k tomuto ešte nedostala, aj keď viem, že veľa ľudí skutočne nahrávky počúva. Dokonca mi niektorí už aj niečo zaslali ? Často cestujeme autom – je to super miesto, kde počúvať takéto nahrávky.  Možno zvážim.

5. PODEĽTE SA O SKÚSENOSTI, KTORÉ STE ZÍSKALI

„Veľkí lídri spravili veľké chyby počas svojej kariéry. Dokumentovaním a zdieľaním týchto Vašich lekcií života nielen posilníte zmeny, ktoré potrebujete spraviť vy osobne, ale tiež ukážete Vašu schopnosť pokory, sebareflexie a rastu, ktoré môžu inšpirovať tých, ktorých vediete.“

6. NAVŠTEVUJTE LOKÁLNE PODUJATIA, VÝSTAVY A SEMINÁRE

„Na týchto podujatiach sa môžete stretnúť s ďalšími podnikateľmi/zakladateľmi firiem. Podujatia pomáhajú zlepšovať celkové pochopenie témy, zvyšovať odbornosť v niektorých témach/oblastiach a tiež pomáhajú stabilizácii firmy na lokálnom trhu, stabilizovanie sa ako lídra.“

7.  PREČÍTAJTE SI O SKÚSENOSTIACH INÝCH

„Istým spôsobom staromódny prístup pre moderný svet: prečítať si o skúsenostiach iných manažérov, podnikateľov, zakladateľov môže byť veľmi efektívny nástroj ako sa niečo naučiť bez toho, aby sme sa sami „popálili“. Môže Vám to dať pohľad (a vhľad) do procesov zmýšľania, správania sa a zvykov, ktoré robia z manažérov efektívnych a úspešných lídrov.“

  • Niečo odo mňa: Aj tu máme lídrov, podnikateľov, ktorí sa delia so svojimi skúsenosťami. Ich knihy sa dokonca aj dobre čítajú. A keď nám ešte prinesú aj nové pohľady na fungovanie biznisu, prečo nie?

8.  PÍŠTE O VEDENÍ ĽUDÍ

„Nie je lepší učiteľ, ako učenie iných. Písanie článkov o vedení mi umožnilo zamyslieť sa nad hodnotou vedenia a premýšľať o vedení ľudí z oboch strán (zo strany lídra aj zo strany vedených). Všetko bolo v mojej hlave, ale keď som to dal na papier, je to efektívna cesta k zlepšovaniu sa.“

  • Niečo odo mňa: Súhlasím. Máme tu také porekadlo: „Kto nevie, ten učí.“ Môže to byť vnímané aj pejoratívne, ale keď sa nad tým zamyslíme, skutočne, ak chceme učiť, my sami musíme o téme veľa premýšľať – a teda tiež sa učíme.

9. ZÚČASTŇUJTE SA WORKSHOPOV

„Zúčastňovať sa na leadership workshopoch môže byť skutočne prínosné pre každého, kto si chce zlepšovať svoje zručnosti. Workshopy ponúkajú platformu na spájanie sa s inými profesionálmi, ktorí majú rovnaký cieľ, ako vy. Neučíte sa iba od lektora, ale aj od tých, čo sú okolo Vás.“

  • Niečo odo mňa: Plne súhlasím. Preto sa aj my stále vzdelávame. A ako lektorka môžem dodať ešte to, že aj my lektori sa po každom workshope veľa naučíme od našich účastníkov tréningov. A o tom to podľa mňa je. Vzájomné obohacovanie sa.

Originál článok aj s menami a linkami na ľudí, ktorí dávali svoje tipy nájdete na: https://smallbiztrends.com/2016/11/develop-leadership-skills.html#comments