„Príliš na mňa tlačí!“ „Toto robí vždy!“ „Nikdy ma nechápe!“ „V našom tíme je jediný, kto nepodáva výkon!“

STOP

Stretli ste sa už na pracovisku s podobnými vetami? Potom je tento článok určený práve vám.

Povaha každého z nás je iná, a preto je rozdielny aj náš prístup k práci. Tento rozdiel môže vytvárať na pracovisku napätie, či nedorozumenia. Konflikty môžu negatívne ovplyvňovať konečný výsledok spoločného projektu bez toho, aby ste si to vôbec všimli. Nezhody sú prirodzenou súčasťou života, no od kolegu nemôžete len tak odísť a už nikdy s ním neprehovoriť. Musíte tvoriť tím a spolupracovať, aby spoločnosť napredovala. Navyše, možno ste to práve vy, kto príliš tlačí na svojich zamestnancov alebo kolegov, bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Nie sme prví, kto si všimol zníženie efektivity v spoločnostiach. Britské výskumy ukazujú, že 60 – 80% všetkých ťažkostí vo firmách pochádza z napätých vzťahov medzi zamestnancami. Tipnete si koľko každoročne stojí britské podniky napätie na pracovisku? Je to neuveriteľných 33 miliárd libier (necelých 38 miliárd eur). To však nie je všetko. Okrem financií takéto konflikty oberajú zamestnancov o energiu a podrývajú ich morálku. Môžu tak viesť k zníženiu produktivity až o polovicu, zmeškaným termínom a nepriaznivej klíme na pracovisku. 46% zamestnancov uvažuje, z vyššie uvedených dôvodov, nad podaním výpovede. S negatívami však ešte nekončíme.
Konflikty a ich riešenia zaberajú 25 – 40% pracovného času manažéra, čo činí jeden až dva dni
každého pracovného týždňa. Čísla sú hrozivé a hovoria jasne.
Zamyslite sa nad tým, či aj vaša spoločnosť nestráca podstatnú časť rozpočtu, zisku a času.

Najsilnejšie spoločnosti tvoria najsilnejšie tímy

Na pracovisku nie je priestor na riešenie konfliktov, keďže sa musíte sústrediť na rozvoj spoločnost. Konfliktom však viete efektívne predchádzať. Jednoducho si položíte otázku, z čoho nezhody pramenia? Dôvody sú najčastejšie tieto tri:

  1. Zlá komunikácia
  2. Zmeny
  3. Problém s ovládaním vlastných emócií

Riešenie konfliktov spočíva v porozumení jeden druhému. K tomu sa viete dopracovať sebauvedomením, pretože na konci dňa to je vždy len o vás. Konflikt na pracovisku je
dôležité vnímať ako príležitosť na rast a sebaobjavovanie. Organizácie, ktoré sa s tým dokážu popasovať, sa môžu pýšiť profitovaním zo zníženia nákladov, rizík, fluktuácie zamestnancov, vyššej úrovne produktivity a pozitívnejšej kultúry na pracovisku, sprevádzanej zníženou úrovňou stresu. Ako pri všetkom je však dôležité začať. Pýtate sa na prvý krok? Základom je pochopiť, ako pracujeme – ako jednotlivec, aj ako celok.

Každý má svoje jedinečné silné stránky

Na osobnosti každého z nás záleží. Tímová práca prekvitá práve vtedy, keď si navzájom vážime svoje rozdiely. Máme pre vás kľúčovú radu!

Naučte sa pracovať so svojím psychologickým protikladom.

Práve váš protiklad totiž ponúkne opačný pohľad na situácie, ktoré možno sami neviete vyriešiť. Nie je to zaujímavé? So svojím dokonalým protikladom môžete tvoriť dokonalý pár a všetko do seba zapadne ako puzzle. Máte s niekým dlhodobo na pracovisku konflikt a čudujte sa, prečo jedného z vás šéf už dávno nevyhodil? Možno ste si práve prečítali dôvod.

Metodológia Lumina Learning považuje rozmanitosť za hnaciu silu organizačnej štruktúry. Na rozdiel od iných nástrojov, naše personálne riešenia predstavujú viac ako len !typy“ ľudí, ktorých charakteristika nedokáže reálne obsiahnuť to, ako budú fungovať v pracovnom prostredí. Všetci máme veľa vlastností, ktoré sa kombinujú a vzájomne pôsobia, aby vytvorili našu vlastnú jedinečnú osobnosť.

Naša sada digitálnych hodnotení osobnosti novej generácie kombinuje špičkovú technológiu s rokmi psychologického výskumu. Pomáha ľuďom pochopiť a pracovať s celou ich dynamickou osobnosťou, ktorá má tendenciu meniť sa. Lumina Spark predstavuje priestor pre rast a zmenu.

Naše inovatívne hodnotenie osobnosti (Lumina Spark) umožňuje organizáciám zabezpečiť, aby si všetci navzájom pomáhali budovať individuálne silné stránky a identifikovali oblasti, ktoré majú potenciál na zlepšenie. S každým novým zamestnancom organizácia presne vie, koho prijíma, ako sa bude do tímu hodiť a môže tak rozvíjať jeho osobnosť od prvého dňa, pomocou jednotného modelu a jazyka – ktorý vydrží aj mimo náš workshop.

Základný krok v rozvoji vedenia spoločnosti

Udržanie tých najlepších talentov z radov pracovníkov je dnes pre podniky obrovským problémom. Preto musia spoločnosti vybaviť každého manažéra zručnosťami a znalosťami, potrebnými na efektívne riešenie konfliktov. Základom je vysoká úroveň sebauvedomenia a znalosť toho, ako zamestnanci pracujú.

Lumina Spark meria vlastnosti individuálne. To umožňuje prispôsobovať prístupy k riadeniu jednotlivým zamestnancom. Pomáha ukázať, akí naozaj sú a stavať mosty medzi kolegami. Identifikuje veci (dobré aj zlé), ktoré mohli zostať nepochopené alebo prehliadnuté. S nami organizácie dokážu pochopiť výhody, nevýhody a riziká, ktoré každý jednotlivec prináša do tímu v ktorýkoľvek deň a v akejkoľvek situácii.

Jazyk osobnosti

Hodnotenie osobnosti, akým je Lumina Spark, pomáha vytvárať otvorené, príjemné a dôverné prostredie, kde každý môže naplniť svoj potenciál a robiť lepšie rozhodnutia. Poskytuje tímom spoločný jazyk, ktorý znižuje výskyt konfliktov na pracovisku a robí náročné rozhovory príjemnejšími. To všetko navyše spôsobom, ktorému každý rozumie.

S Lumina Spark môžu podniky zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a podporiť udržateľný organizačný rozvoj. Môžu vyrásť premenou vlastných ľudí.

Napadol vám pri čítaní článku konkrétny prípad vo vašej spoločnosti? Obráťte sa na nás a prestaňte plytvať peniazmi a časom.
Našli ste sa v niektorých situáciách v našom článku? Chcete sa dozvedieť viac? Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Lumina SPLASH a dohodnite si 30 minútovú bezplatnú konzultáciu.

Tešíme sa na vás.

Zdroj: www.luminalearning.com

Osobnosť ako na dlani

Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu Lumina Splash app a “ochutnajte kúsok” z toho, čo ponúkame