Výzva pre 21. storočie

Výzvou pre 21. storočie pre jednotlivcov, lídrov, tímy i celé spoločnosti je budovať kompetencie, ktoré nám pomôžu lepšie zvládať neustále a rýchlo sa objavujúce zmeny. Ako zvládate zmenu, čo je váš motor pre lepší výkon, ako reagujete pod tlakom a čo vás vyčerpáva a frustruje? Spoznajte svoju osobnosť na úrovni jednotlivca či v tímoch a tak budujte výkonnú organizáciu. My v eventive veríme, že až po poznaní a pochopení seba samého vieme lepšie viesť iných.

Čo vám pomôžeme vyriešiť?

Od jednotlivcov, cez tímy až po celé organizácie s vami riešime tieto témy:

 • budovanie efektívnych tímov
 • efektívna komunikácia, aktívne počúvanie a budovanie porozumenia
 • vedenie a facilitácia porád
 • vodcovské zručnosti, líder 21. storočia
 • ako motivovať, pochopenie motivácie iných
 • ako zadávať úlohy tak, aby ich zamestnanci vykonali dobre a načas
 • budovanie zručností obchodníkov
 • asertivita a radikálna otvorenosť

Prečo sme si vybrali Luminu a nie iný z mnohých nástrojov na trhu?

Pretože vďaka novej generácii psychometriky a inovatívnym prístupom Lumina Learning posúva rozvoj kompetencií tým správnym smerom – smerom k 21. storočiu. Je inovatívna, digitálna a stále zrozumiteľná. Je pre všetky generácie. A podľa našich skúseností naozaj funguje.

Naše dôvody pre Lumina Learning:

 1. Do úvahy berieme len vašu osobnosť. Žiadne predsudky, škatuľkovanie či stereotypy – vďaka Lumina Learning pochopíte svoje bytie ako celok, jeho dynamiku a preskúmate svoj potenciál do detailu.
 2. Neškatuľkujeme. Na rozdiel od iných nástrojov vám vďaka Lumina Learning ukážeme, ako pracovať so všetkými aspektmi vašej osobnosti. Prijmite fakt, že každá kvalita má svoju hodnotu.
 3. Lumina Learning pracuje s paradoxom – v jednej osobe sa môžu stretnúť osobnostné črty, ktoré sa na prvý pohľad vylučujú. V živote či v práci nie je nič iba čierne alebo biele, a ľudská osobnosť už vôbec. Môžeme byť introverti a zároveň extroverti, v závislosti od situácie.
 4. Lumina Learning inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú – adaptabilita, obratnosť, otvorenosť voči rastu, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri perspektívy, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný pohľad na to, ako pracujete a komunikujete pod tlakom, čo vás motivuje a čo naopak nie.

Spoznajte nástroje z rodiny Lumina Learning

Lumina Spark

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Zlepšite svoje sebapoznanie, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú “iskru” (= spark). Zvýšte svoj potenciál.

 1. Prirodzená osobnosť – váš inštinktívny spôsob bytia, vaše preferencie a prirodzené sklony
 2. Každodenná osobnosť – vaše
  každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie
 3. Prehnaná osobnosť -niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky, hoci si to neuvedomujete (všetkého veľa škodí)
 4. Len vaša osobnosť, žiadne predsudky, škatuľkovanie či stereotypy – vďaka našim nástrojom ľudia pochopia svoje bytie ako celok a preskúmajú svoj
  potenciál bez obmedzení.

Výhody

Lumina Spark poskytuje presný, personalizovaný popis silných a rozvojových oblastí. Či už ste výkonným riaditeľom alebo novým zamestnancom, poskytne vám vzácny pohľad do seba samého a praktické benefity.

 1. Dokonalejšie sebapoznanie
 2. Lepšia spolupráca a dosiahovanie lepších výsledkov
 3. Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššia produktivita
 4. Lepšie zvládanie stresu

Osobnostný profil

Lumina Team

Lumina Team skúma, ako tím vidí sám seba, a ako ho vnímajú ostatní. Účastníci sa navzájom lepšie pochopia a spoznajú, naučia sa vážiť si každého člena tímu a oceniť jeho prínos.

Lumina Team je nadstavbou programu Lumina Spark (nie je potrebný ďalší dotazník) a prichádza spolu s aplikáciou Team Viewer, vďaka ktorej účastníci môžu získať vizuálny prehľad o dynamike svojho tímu.

Kľúčom k vytvoreniu výkonného tímu je pochopenie osobnosti každého člena, jeho motivácie a štýlu komunikácie. Pochopenie hlbších hodnôt a preferencií umocňuje rešpekt, ktorý je potrebný pre efektívnu spoluprácu.

Profil Lumina Team ukáže miesta jednotlivých ľudí v tíme. Interaktívna grafika celého tímu umožní vidieť kvality a charakteristiku v rámci tímu, ale aj prípadné slabé stránky. Keď si toto jednotliví členovia tímu uvedomia, dokážu spolu vytvoriť prostredie pre vysoko výkonný tím.

Výhody

Každý človek v tíme má svoju jedinečnú identitu, a zároveň tím ako celok je osobnosťou samou osebe

 1. Efektívna tímová komunikácia
 2. Čo robiť, ak tím nepracuje efektívne
 3. Vážiť si rôznorodosť a rôzne štýly práce
 4. Vytvárajte vysokovýkonné tímy

Lumina Emotion

Schopnosť vybrať si reakciu na určitú situáciu je zásadná – a program Lumina Emotion túto schopnosť dáva. Lepšia emocionálna inteligencia, adaptabilita a vytrvalosť – to je len niekoľko výhod tohto programu, ktoré organizácie uvádzajú.

 1. Odhaľte a zmeňte svoje emocionálne zázemie
 2. Zvažujte svoje konanie – ovládajte svoje reakcie
 3. Zlepšite spoluprácu – odstráňte konflikt
 4. Vytvorte emocionálne inteligentnú organizáciu

Lumina Emotion nás učí, ako efektívne ovládať svoju osobnosť, a tým sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám bez ohľadu na naše prirodzené kvality.

Lumina Emotion odhaľuje tri emocionálne osobnosti – prirodzenú, každodennú a prehnanú – ukazuje, ako spoločensky žiadúce črty, ktoré sa často považujú za kľúčové pre emocionálnu inteligenciu, môžu pracovať proti nej, ak sa to s nimi preháňa. Náš výskum zároveň poskytuje dôkazy, že nedocenené črty, ktoré tradičné EQ modely nedávajú do súvisu s emocionálnou inteligenciou, sú v skutočnosti zdrojom emocionálnej sily. Inovatívny prístup Lumina Emotion je kompatibilný s Lumina Spark a je možné ich aplikovať spolu alebo osobitne.

Výhody

Priemyselní lídri v súčasnosti považujú emocionálnu inteligenciu za jednu z 10 najdôležitejších kompetencií pre úspech. Lumina Emotion sa zameriava na pochopenie, prispôsobenie a zvládanie každodenných emócií za účelom navodenia efektívneho myslenia a zmysluplného správania.

 1. Všímať si a pochopiť svoje emócie
 2. Prispôsobiť svoje správania a reagovať adekvátne
 3. Pochopiť hodnotu rôznych emocionálnych reakcií
 4. Nasmerovať svoje správanie na ciele a hodnoty

Lumina Sales

Či už ste manažérom priameho predaja alebo obchodným riaditeľom, technickým špecialistom alebo predajcom-konzultantom, vediete veľký alebo malý tím predajcov, Lumina Sales je riešením práve pre vás.

Portrét Lumina Sales meria, ako osobné kvality človeka ovplyvňujú jeho prácu, a to na každej úrovni predaja. Dáva odpoveď na otázku, “Kde v procese predaja sa nachádzam ja a kde sa v procese kúpy nachádza môj klient?”

Lumina Sales poskytuje pracovníkom zručnosti, aby počas rokovaní vedeli reagovať prirodzene, vniesť do procesu predaja vzťahový moment a zlepšiť výsledky predaja. Ukáže im, ako sa v procese predaja môžu stať významným článkom.

Výhody

 1. Uvedomte si, ako vaša osobnosť ovplyvňuje výsledok predaja
 2. Pochopte, ako splniť obchodné ciele, výzvy a potreby svojho klienta
 3. Vytvorte pre vedúcich predaja spoločný jazyk, aby sa mohli stať aktívnymi tímovými koučmi
 4. Na obchodných rokovaniach sa správajte prirodzene, sebavedome a spolupracujte

Osobnostný profil

Osobnosť ako na dlani

Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu Lumina Splash app a “ochutnajte kúsok” z toho, čo ponúkame

EVENTIVE.SK

Ako vidia program naši klienti?

Absolvoval som tento špecifický program s celým tímom, už asi pred dvoma mesiacmi. A musím povedať, že do teraz z neho čerpáme v našej každodennej interakcii. Nielen, že sme sa navzájom spoznali oveľa hlbšie a dôslednejšie ako predtým. Dokázali sme si aj nastaviť veľmi vysoký level vzájomnej dôvery a porozumenia. Ktorá viedla k oveľa lepšej komunikácii v tíme medzi nami, ale aj komunikácii jednotlivých členov tímu so svojím okolím.

Znalosti a skúsenosti nadobudnuté v tomto programe preto viedli k radikálnemu zefektívneniu práce tímu, oveľa lepším výkonom jednotlivcov, výsledkom celého tímu a to všetko v pozitívnej a podporujúcej atmosfére, ktorú dokázala s nami Nikola citlivo nastaviť už počas tohto programu, čím nám pomohla ju adaptovať do spoločnosti.       

Určite by som odporučil program lídrom, ktorí sú schopní a ochotní vedome vychádzať zo svojej komfortnej zóny, viesť tadiaľ aj svoj tím a vďaka tomu si užívať benefity popísané vyššie!

Martin Suchomel, Akebono Brake Slovakia, s. r. o