Pre koho je workshop určený?

Tieto workshopy sú vhodné, ak s tímom chceme pracovať na vyriešení niektorej z nasledujúcich situácií:

 • komunikácia v rámci manažérskeho tímu
 • komunikácia manažérskeho tímu smerom ku konateľom
 • komunikácia tímu smerom k podriadeným
 • spoločné nastavenie cieľov a zaangažovanie sa pre ne
 • nastavenie firemnej stratégie/obchodnej/marketingovej
 • nastavenie firemných hodnôt a vízie
 • nastavenie corporate social responsibility
 • zlepšenie komunikácie v tíme, nastavenie pravidiel v tíme
WORKSHOP PRE TÍM S METÓDOU LEGO® SERIOUS PLAY®

Prečo táto metóda funguje?

Účastníci sú „fyzicky vtiahnutí“ do diania (každý chce počuť a vidieť model svojho kolegu).

Na workshopoch dosahujeme 100/100 – dosiahneme 100% zaangažovanosť od 100% účastníkov)

100%

zaangažovanosť účastníkov

#1

sme jednotka na Slovensku

16

rokov na trhu

Kto vás tréningom prevedie?

Nikola-Sedlackova
NIKOLA SEDLÁČKOVÁ

Lumina Learning practitioner, Trained facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials, koučka a lektorka

Vedeniu workshopov a lektorovaniu sa venujem od roku 2006.

V roku 2009 sme založili vlastnú spoločnosť eventive, s. r. o. so zámerom pomáhať ľuďom a workshopy robiť čo najviac prakticky.

Som autorkou vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra.

V roku 2021 som sa certifikovala na facilitovanie workshopov s metódou LEGO® SERIOUS PLAY®

Pomáhať druhým vychádza z hĺbky mňa samej. V súkromnom živote sa realizujem vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka, Trenčianska nadácia a Životológia.

LEGO® SERIOUS PLAY® metóda

Základné 3 pravidlá a 8 dôvodov, prečo funguje

Základné pravidlá:

 1. keď staviame, staviame a všetci
 2. keď popisujeme model, každý zdieľa o svojom modeli
 3. každý počúva ostatných

4 kroky procesu

 • VÝZVA (v podobe položení otázky)

 • STAVANIE (každý stavia svoju ODPOVEĎ vo forme modelu z lega)

 • ZDIEĽANIE (každý zdieľa svoju myšlienku – popisuje model)

 • REFLEXIA (spoločná diskusia k tomu, čo sme sa dozvedeli)

8 dôvodov, prečo LSP funguje:

 • Hovorí vždy iba jeden človek (tak sú presne stanovené pravidlá a facilitátor dôsledne sleduje ich dodržiavanie. Takto dávame možnosť vyjadriť sa každému bez ohľadu na ich senioritu alebo osobnosť)
 • Všetci ostatní počúvajú (súvisí s pravidlom vyššie)
 • Nikto nepoužíva mobil alebo laptop (a vďaka tomu dosiahneme skutočnú zaangažovanosť a ľudia sú vo „flow“)
 • Účastníci sú „fyzicky vtiahnutí“ do diania (každý chce počuť a vidieť model svojho kolegu. Na workshopoch dosahujeme 100/100 – dosiahneme 100% zaangažovanosť od 100% účastníkov)
 • Všetci sa v rovnakom čase pozerajú na jeden model (súčasť procesu – každý popisuje svoj model a ostatní ho počúvajú a sledujú jeho. Vytvárame bezpečné prostredie, kedy hovoríme iba o tom, čo reprezentuje model a čo na modeli vidíme)
 • „Staviteľ“ popisuje svoj model a dotýka sa ho (vďaka tomu si vizuálne lepšie zapamätáme, čo bolo povedané a pochopíme myšlienku)
 • Ostatní kladú otázku týkajúcu sa modelu (po tom, ako staviteľ popíše svoj model, je povolené klásť otázky, aby účastníci lepšie pochopili odpoveď, ktorá je v modeli. Pýtajú sa iba na model, nepripisujeme vlastný význam.)
 • Všetci stoja (zvyšujeme zaangažovanosť a kreativitu. Stoj umožňuje využitie priestoru, jednoduchší/rýchlejší presun, účastníci lepšie počujú a vidia – a tak nezostávajú znudení)

Ako vidia worskshop naši klienti?

Prvý dojem z rozsypaných LEGO kociek bol zmiešaný asi pre každého člena našej spoločnosti. Po Nikolinom úvode a pustení sa do skladania sme veľmi rýchlo pochopili o čom Lego Serius play je. Metóda LSP nám pomohla zorientovať sa v aktuálne rozvíjajúcich sa procesoch spoločnosti. Každý mal možnosť zhotoviť na určenú tému svoju predstavu, ktorú následne prezentoval. Získali sme lepšiu predstavu o tom, čo práve robíme, kde sme, a na čo by bolo potrebné sa zamerať, aby sme sa vedeli posunúť z miesta. Každý mal možnosť pomocou LSP si lepšie predstaviť a zorientovať sa v problematike, na ktorú boli zamerané. Touto cestou by som chcel vyzdvihnúť, na prvý pohľad možno “detskú” hru, pomocou ktorej sa človek dozvie viac, ako si na začiatku myslel. Taktiež sa chcem poďakovať Nikole, ktorá za veľmi krátku dobu dokázala pripraviť super deň, na konci ktorého si každý odniesol to podstatné. Ďakujeme!

Jaroslav Bulejko, QuickStore, s. r. o.

EVENTIVE.SK

Ako vidia program naši klienti?

Lego Serious Play workshop sme absolvovali v rámci teambuildingu. Moje očakávania na začiatku boli trošku rozpačité, lebo som si nevedel predstaviť čo “užitočné” z toho môže vzniknúť.   

Moje obavy boli úplne zbytočné. Pod Nikoliným vedením sme sa veľmi rýchlo naladili na jednu vlnu a kreativite nestálo už nič v ceste.  Naučili sme sa, ako zhmotniť svoje myšlienky do podoby modelov a vedieť ich prezentovať.

Obrovským benefitom bolo, že sme zároveň pracovali ako tím a dokázali vytvoriť spoločný model na zadanú tému, zdielať svoje pocity a myšlienky. To, čo na začiatku vyzeralo ako zábavka sa vyvinulo v “serióznu” prácu.

Všetci účastníci si odniesli skvelý zážitok a taktiež sa naučili niečo nové o sebe a o svojich kolegoch.

Nikola je profesionál a zároveň veľmi priateľská, dokáže vždy navodiť výbornú atmosféru. Úprimne odporúčam absolvovať Lego Serious Play pod jej vedením.

Ďakujem.   

Martin Kuropka, OptimBiz s.r.o.

Prvý dojem z rozsypaných LEGO kociek bol zmiešaný asi pre každého člena našej spoločnosti. Po Nikolinom úvode a pustení sa do skladania sme veľmi rýchlo pochopili o čom Lego Serius play je. Metóda LSP nám pomohla zorientovať sa v aktuálne rozvíjajúcich sa procesoch spoločnosti. Každý mal možnosť zhotoviť na určenú tému svoju predstavu, ktorú následne prezentoval. Získali sme lepšiu predstavu o tom, čo práve robíme, kde sme, a na čo by bolo potrebné sa zamerať, aby sme sa vedeli posunúť z miesta. Každý mal možnosť pomocou LSP si lepšie predstaviť a zorientovať sa v problematike, na ktorú boli zamerané. Touto cestou by som chcel vyzdvihnúť, na prvý pohľad možno “detskú” hru, pomocou ktorej sa človek dozvie viac, ako si na začiatku myslel. Taktiež sa chcem poďakovať Nikole, ktorá za veľmi krátku dobu dokázala pripraviť super deň, na konci ktorého si každý odniesol to podstatné.

Ďakujeme!

Jaroslav Bulejko, QuickStore, s. r. o.

S Nikolou sme absolvovali niekoľko obchodníckych školení pre pokročilých aj pre začiatočníkov, preto naše očakávania boli vysoké. Lego Serious Play workshop však absolútne prekonal naše očakávania.

Nikola nám workshop ušila priamo na mieru. Tento workshop nám umožnil zodpovedať otázky, ktoré sme sa dlhšiu dobu snažili vyriešiť a taktiež otázky, ktoré by sme možno ani neotvorili. Lego Serious Play nám pomohol tiež utužiť tím a začleniť do kolektívu nových kolegov, zároveň pozrieť sa na našu spoluprácu z iného uhla pohľadu.

Lego Seriou Play je naozaj pre každého aj pre ľudí, ktorí nie sú LEGO friendly, alebo technicky zdatní.

Verím, že si s Nikolou ešte zopakujeme takýto workshop, pretože to bolo naozaj skvelé.

Eva Nováková, POS Media Slovakia, s. r. o.

Workshop hravou formou

Naučte sa o sebe a svojich kolegoch viac cez hravú ale profesionálnu formu workshopu

Preukázateľné výsledky

Výstupom z workshopu je zlepšenie komunikačných zručností v tíme, zocelenie kolektívu a vedomosť, že všetci sú na jednej lodi.