Leadership 2.0: Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra

Opäť otvárame ďalšie kolo nášho úspešného programu pre lídrov Leadership 2.0: Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Prihláste sa už teraz a zabezpečte si svoje miesto.

In-House Sales Training

EVENTIVE.SK

Leadership 2.0: Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra

Cena: Celková cena za všetky moduly je 1 200 eur bez DPH (1 440 eur s DPH)

V cene tréningu je zahrnuté:

 • 5 intenzívnych workshopov (dvojdňovka + tri jednodňovky)
 • osobnostný profil Lumina Spark (v hodnote 120 eur)
 • online prístup k digitálnej forme profilu a sebakoučovaciemu nástroju SPARK COACH
 • pracovný materiál + vizualizácie jednotlivých tém
 • 2 h individuálneho koučingu
 • inšpiratívna kniha k téme Leadership
 • ranný/popoludňajší Nordic walking s certifikovanou inštruktorkou

EVENTIVE.SK

Čo Vás čaká?

2 dni
1. – 2. október 2024

„Svet vidíme nie taký, aký je, ale taký, akí sme my.“

Prvé dva dni sa budeme venovať osobnosti lídra. Aké kvality sú preňho dôležité a ako ich môže využiť pri vedení tímu.

Využijeme pri tom psychometriu Lumina Learning, ktorá meria 24 kvalít osobnosti v rámci pracovného prostredia, pracovných rolí a pozícií. Zistíme, aké sú naše kvality, ako ich využívame každodenne, a ktoré niekedy preháňame – a ako sa to prejavuje. Uvedomíme si, aký dopad má naša komunikácia na kolegov, členov tímu a nadriadených.

V prvom dni získa každý účastník 34 stranový osobnostný profil. Vďaka nemu:

 • spoznáte samých seba a svoj štýl vedenia ľudí
 • lepšie pochopíte správanie ľudí v tíme a tým budete vedieť vnímať odlišnosti jednotlivých ľudí a oceníte ich prínos
 • spoznáte svoj potenciál a budete vedieť, ako ho ďalej rozvíjať
 • uvedomíte si, ako Vás môžu vnímať iní, a aký to má dopad na spoluprácu

1 deň
24. október 2024

„Niekedy položiť dobrú otázku je dôležitejšie ako nájsť správnu odpoveď.“

 • Ako komunikujeme? Proces komunikácie
 • „Radikálna otvorenosť“- v čom nám pomáha
 • Aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu
 • Hlavné princípy dávania a prijímania spätnej väzby

1 deň
14. november 2024

„Cukor a bič už nefungujú.“

 • Čo nás motivuje? Typy motivácie – motivačné modely
 • Motivátory vs „udržiavače“
 • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie

1 deň
5. december 2024

„Neexistuje nič nerovnejšie ako rovné zaobchádzanie s nerovnými.“

 • Základné štýly vedenia ľudí
 • Prispôsobenie štýlu vedenia úrovni rozvoja ľudí
 • Rôzny prístup k rovnakým ľuďom
 • 5 príčin nefunkčnosti tímu

Pre prihlásenie na program nás kontaktujte na nikola@eventive.sk alebo vyplňte formulár nižšie.

Cena pre členov SOPK a členov Biznis klubu FSH: 30% zľava z ceny

Pri účasti dvoch účastníkov z jednej spoločnosti, druhý účastník má 30% zľavu z ceny.

EVENTIVE.SK

Ako vidia program naši klienti?

Absolvoval som tento špecifický program s celým tímom, už asi pred dvoma mesiacmi. A musím povedať, že do teraz z neho čerpáme v našej každodennej interakcii. Nielen, že sme sa navzájom spoznali oveľa hlbšie a dôslednejšie ako predtým. Dokázali sme si aj nastaviť veľmi vysoký level vzájomnej dôvery a porozumenia. Ktorá viedla k oveľa lepšej komunikácii v tíme medzi nami, ale aj komunikácii jednotlivých členov tímu so svojím okolím.

Znalosti a skúsenosti nadobudnuté v tomto programe preto viedli k radikálnemu zefektívneniu práce tímu, oveľa lepším výkonom jednotlivcov, výsledkom celého tímu a to všetko v pozitívnej a podporujúcej atmosfére, ktorú dokázala s nami Nikola citlivo nastaviť už počas tohto programu, čím nám pomohla ju adaptovať do spoločnosti.       

Určite by som odporučil program lídrom, ktorí sú schopní a ochotní vedome vychádzať zo svojej komfortnej zóny, viesť tadiaľ aj svoj tím a vďaka tomu si užívať benefity popísané vyššie!

Martin Suchomel, Akebono Brake Slovakia, s. r. o.

Prihlasovací formulár