Lektorka a kineziologička

Lucia Habermayerová

Svojim klientom ponúka koučing zameraný na zlepšenie kvality každodenného života – osobného a/alebo profesionálneho. Využíva prostriedky a techniky pohybovej aj manuálnej terapie pri riešení akútnych a chronických zdravotných problémov spôsobených životným štýlom jedinca, poskytuje poradenstvo v oblasti ergonómie.

Lucia má vyštudovanú Exercise Science (veda o pohybe) na Concordia University v kanadskom Montréali, kde pôsobila 12 rokov ako kineziológ v štátnom i privátnom sektore. Zároveň je certifikovaná terapeutka metody DNS – Dynamická Neuromuskulárna stabilizácia, je inštruktorka SM systému, lektorka na masérskej škole a študentka fyzioterapie na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Trnave.

Lucia vďaka svojej neustálej potrebe sa vzdelávať a zlepšovať svoje zručnosti má za sebou množstvo rôznych tréningov a vzdelávaní a najmä rôzne pracovné skúsenosti na Slovensku a v zahraničí.

Luciina profesionálna prax zahŕňa prácu s klientmi v zdravotných strediskách, komunitných centrách, nadnárodných firmách, športových strediskách, rezidenciách pre seniorov a v zariadeniach pre zdravotne znevýhodnených.

Koordinovala a asistovala v projektoch na optimalizáciu zdravia a fyzických zdatností špecifických populačných skupín na akademickej pôde a multidisciplinárnych klinikách.

Lucia je členkou kanadských profesionálnych asociácií FKQ (Féderation des kinésiologues du Québec) a CSEP (Canadian Society for Exercise Physiologists).

V súčasnosti sa špecializuje na prácu s klientmi s bolesťami chrbta, na optimalizáciu pracovného prostredia zamestnancov aplikáciou ergonomických princípov ako aj na pediatrickú neurorehabilitáciu. Lektorskú činnosť spája so zostavovaním rehabilitačných a kondičných cvičebných programov, vedie skupinové cvičenia.

Vo svojom voľnom čase obľubuje prechádzky v prírode, hru na klavíri a zážitkové každodenné momenty so svojim synom.

Má znalosti v oblastiach:

 • „Ergonómia na pracovisku“ (Centre de réadaptation Ergomedic, Verdun),
 • ESHA sotfware (analýza stravy),
 • DXA technológie (densometria kostí),
 • Masáže tela (švédska, breuss, na stoličke), Dornova metóda, Alexandrova metóda, Reflexológia chodidiel,
 • Kineziotaping
 • Optimizácia zdravia prostredníctvom fyzickej aktivity, zdravej výživy a životného štýlu. (zdravotné prednášky)

Členstvá v profesionálnych asociáciách:

 • FKQ – Féderation des kinésiologues du Québec (Federácia kineziológov v Quebecu)
 • CSEP – Canadian Society for Exercise Physiologists (Kanadský spolok fyziológov telovýchovy)
 • European College of Sport Science (Európske zoskupenie pre vedu o pohybe)

Certifikáty:

 • Certifikát “SM systém a, b, c, d; SM systém v športe; SM systém a skolióza”
 • Certifikát “DNS” (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
 • Certifikát “Kineziotaping”
 • Certifikát “Základný masérsky kurz” (Akreditovaný program MŠ SR)
 • Certifikát „Masáž na stoličke“
 • Certifikát „Zdravie na pracovisku“ (Work Wellness – ergonómia a readaptácia na pracovisku)

EVENTIVE.SK

Máte záujem o naše služby?