Lektor

Martin Sedláček

Martin má dlhoročné skúsenosti z akademickej sféry, ako aj z oblasti podnikového vzdelávania a samosprávy. Jeho úlohou je tvorba stratégie spoločnosti, venuje sa poradenským službám a rozvojovým projektom.

Viac ako 10 rokov pôsobil ako odborný asistent na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde sa zameriaval na výučbu predmetov Manažment, Projektový manažment, Marketing a pôsobil ako projektový manažér viacerých projektov financovaných z grantových programov. V súčasnosti pôsobí v oblasti eurofondov.

Počas svojej praxe pôsobil ako koordinátor viacerých aktivít v projektoch rámcového programu Európskej únie, projektov cezhraničnej spolupráce, projektov spolufinancovaných z ESF a projektov v rámci programu Leonardo da Vinci. Venuje sa tréningom a lektorovaniu najmä v oblasti projektového manažmentu, strategických analýz, marketingového plánovania a rozvoja počítačových zručností. Prostredníctvom viacerých projektov spolupracoval s rôznymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí.

Čo o nej neviete?

Martina v lete len ťažko nájdete v nejakom letovisku na pláži pri mori. Teplo nie je jeho parketa.  Zato obľubuje hory. A najmä tie naše slovenské. Okrem turistiky a cyklistiky ho zaujíma história, príroda a aktuálne dianie doma a vo svete.

Certifikáty a osvedčenia:

 • 2020: Úvod ku kontrole verejného obstarávania, Úrad vlády SR, Bratislava
 • 2018: Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR, Úrad vlády SR, Bratislava
 • 2018: Projektové riadenie I., Úrad vlády SR, Bratislava
 • 2018: Kontrola projektu v EŠIF, Úrad vlády SR, Bratislava
 • 2017: Projektové řízení II – nástroje a techniky řízení projektu. GRADUA-Cegos, s. r. o. Praha.
 • 2016: Systém finančného riadenia, schvaľovací proces Žiadostí o platby v ITMS. Úrad vlády SR, Bratislava
 • 2016: Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020. Úrad vlády SR, Bratislava
 • 2013: Tréning trénerov pre obnoviteľné zdroje energie, Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen, Chemnitz, Germany.
 • 2010 – 2011: Coaching: ICF core competencies, part I – IV, International Coach Federation, Slovak Chapter. Bratislava.
 • 2007: Ako kvalitne učiť. Asociácia doktorandov Slovenska. Bratislava
 • 2006: European Certificate of Driving Licence. Akreditovaný skúšobný komisár systému ECDL na Slovensku. Slovenská informatická spoločnosť, Bratislava
 • 2005: Projektový manažment a využitie MS Project. Mofir spol. s r.o. Bratislava.
 • 2004: Nástroje a modelovanie ARIS – Procesné modelovanie. IdS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava.

EVENTIVE.SK

Máte záujem o naše služby?