lektorka, koučka

Nikola Sedláčková

Nikola je spoluzakladateľka spoločnosti eventive, s. r. o. Je certifikovaná konzultantka pre Lumina Learning meranie, špecialistka na spoločenský protokol a biznis etiketu, konzultantka a trénerka mäkkých zručností vo firemnom prostredí aj v neziskovej sfére a dobrovoľníčka v projektoch Lesný klub Handrbolka, Trenčianska nadácia a Životológia.

Vo firemnom prostredí sa špecializuje na dlhodobé vzdelávanie zamestnancov a vypracovávanie stratégie a koncepcie ich rozvoja. S majiteľmi a manažérmi konzultuje vedenie ľudí a motiváciu. Od roku 2016 je certifikovanou konzultantkou pre LUMINA SPARK psychometrické meranie kvalít osobnosti, ktoré využíva v praxi pri individuálnom koučingu a vedení tímov. Od roku 2019 je certifikovaná pre používanie nástroja LUMINA SALES, ktorý je pripravený pre rozvoj obchodných tímov a obchodníkov.

Ako bývalá prezidentka európskej neziskovej organizácie (EURODOC) a koordinátorka pracovnej skupiny absolvovala množstvo rokovaní a konferencií na úrovni Európskej komisie, kde zastupovala záujmy mladých výskumníkov a doktorandov. (2009 – 2010)

V roku 2013 získala doktorát na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore kulturológia.

Čo o nej neviete?

Nikolina aktuálna výzva je výchova dvoch malých detí. Tiež sa už dlhodobo venuje spolupráci s Trenčianskou nadáciou či už ako dobrovoľníčka pri rôznych projektoch alebo ako konzultantka pri tvorbe projektov. Ak si nájde voľný čas, rada si zabehá alebo zapláva.

Certifikácia a osvedčenia, konferencie:

 • 2021: LEGO SERIOUS PLAY method. Training for trainers. Bricks and Business. Netherlands.
 • 2021: FLIPOWANIE. Sketchnoting & Graphic Facilitation. Warszaw. Poland.
 • 2020: NLP coach practitioner course. David Key. In process.
 • 2019: Lumina Learning Psychometria. Certifikácia pre Lumina SALES.
 • 2019: Graphic visualization. Training for trainers. Develor. Bratislava.
 • 2019: New Visions in HR. Účasť na konferencii a prezentácia riešení s Lumina Learning. Bratislava.
 • 2017: Handling stress and avoiding burnout. Shipcon, Limassol, Cyprus.
 • 2017: Manažment dobrovoľníctva II. HESTIA – centrum pro dobrovoľnictví, z. ú. Praha.
 • 2016: CEE fundraising conference. Slovenské centrum fundrasingu. Účasť na konferencii. www.ceefundraising.org. Bratislava.
 • 2016: Manažment dobrovoľníctva I. HESTIA – centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Praha.
 • 2015: „Vnímavý kouč“. Tréning. Mgr. Ján Dubnička, ACC (ICF).
 • 2015: Inner Winner Biznis. Účasť na konferencii www.inner-winner.sk. Bratislava.
 • 2015: Tvorba vízií a cieľov. ICOPT, Dr. Jozef Čuha, Banská Bystrica.
 • 2010 – 2011: Coaching: ICF core competencies, part I – VII. International Coach Federation. Slovak Chapter. Bratislava.
 • 2007: Kariérny poradca v školstve a samospráva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Trenčín
 • 2005: Mediálny tréning. ProPublicum. Bratislava.
 • 2005: Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa v praxi. Mgr. Adela Makovinská. A. M. Consulting. Bratislava.

EVENTIVE.SK

Máte záujem o naše služby?