Pripravujete a vediete vo svojej práci pracovné stretnutia (napr. projektového tímu), pracovné porady, workshopy a iné mítingy, ktoré sú zamerané na dosiahnutie spoločného cieľa? Na našom webinári vám ukážeme, ako sa na stretnutie pripraviť, ako ho efektívne viesť a moderovať, aby ste dosiahli stanovené ciele. Tiež sa budeme venovať pilierom funkčného tímu – ako ho vybudovať tak, aby každý účastník bol ochotný do diskusie prispieť a zdieľať svoje názory.

Čo sa dozviete:

  • Piliere funkčného tímu – ako vybudovať tím, ktorý otvorene diskutuje a rešpektuje sa (Patrick Lencioni)
  • Rola facilitátora (facilitátor vs manažér, ktorý vedie poradu)
  • Zručnosti facilitátora (vnímanie neverbálnej komunikácie členov tímu, dynamika skupiny, aktívne počúvanie, pravidlá pre skupinu)
  • Diskusia na porade – vytvorenie priestoru pre všetkých (ako povzbudiť do diskusie, ako „umlčať“)
  • Moderovanie diskusie – smerovanie k dosiahnutiu výstupu
  • Využitie vizualizácie pri facilitácii diskusie

Termíny:

  • 10. máj 2022, 09.00 – 13.00

Cena webinára: 90 eur bez DPH (108 eur s DPH)

Pre vyplnenie úvodného dotazníka nás kontaktujte na nikola@eventive.sk alebo vyplňte nasledujúci formulár