Tento článok vyšiel v spolupráci s časopisom Zisk manažment.

Konzultačnú firmu založila v čase, keď vypukla dlhová kríza. „Nezaoberala som sa tým, aká je ekonomická situácia a či firmy budú mať finančné zdroje na vzdelávanie. Jednoducho som cítila, že chcem fungovať inak a tak som do toho išla.“ Zakladateľka eventive, s. r. o., Mgr. Nikola Sedláčková, Phd.

V roku 2009 ste založili spoločnosť eventive, s. r. o. Čo Vás motivovalo k tomuto kroku?

Aj pred rokom 2009 som sa venovala lektorovaniu, ale išlo skôr o lektorovanie na „zákazku“ pre iných klientov. Už vtedy to bola pre mňa zaujímavá práca. Avšak čoraz častejšie som mala pocit, že nepoznám dobre účastníkov tréningu, že neviem, čo vlastne potrebujú. To, že Vám niekto zadá tému „komunikačné zručnosti“ je fajn, ale čo konkrétne potrebujú ľudia na tréningu rozvíjať? Kam sa chcú posunúť? A táto informácia sa mi nedostávala. Vtedy som sa rozhodla, že ak chcem svoju prácu robiť naozaj dôsledne, musím byť na začiatku procesu – t. j. na prvom stretnutí s klientom, kde zisťujeme potreby, čo ich trápi, kam chcú svojich ľudí smerovať.

V ostatnom období sa čoraz viac skloňuje vzdelávanie manažérov. Čo je dnes Achillovou pätou slovenských manažérov? Kde majú podľa Vás najväčšie rezervy a ako ich eliminovať?

Ak sa rozprávame o vrcholových manažéroch, ktorí už prešli rôznymi tréningmi, majú načítané mnohé odborné články, odporúčania k time managementu, efektívnemu riadeniu a podobne, tak práve toto je ich Achillova päta. Všetko, čo čítajú, už poznajú, majú vedomosti o tom, ako by to mali robiť, ale… Nie vždy sa im darí uviesť do praxe jednotlivé odporúčania. Ako to eliminovať, je skutočne oriešok. Týmto manažérom nepomôže žiadny tréning či seminár. Musia prekonať svoje zaužívané cestičky, odhodlať sa spraviť zmenu vo svojom konaní, spraviť niečo inak. Prestať sa vyhovárať.

Proces zmeny je náročný – rozprávať o zmene, o tom, ako robiť veci inak a lepšie, je jednoduché. AKCIA, skutočné KROKY, to je to, čo potrebujeme. Prestať sa vyhovárať a konať. HNEĎ. K zmene a odhodlaniu musí dôjsť zvnútra. Tu pomôže kouč. Ale opäť nečakajme jedno stretnutie, po ktorom nastane zmena. Na sebe treba pracovať neustále. Kouč pomáha udržiavať manažéra na novej ceste, na ktorú sa rozhodol vyraziť. Ale všetky kroky a zmeny musí spraviť manažér sám.

Viac z nášho rozhovoru si môžete prečítať v časopise Zisk manažment.