15. novembra 2018 sme zrealizovali prvú časť nášho tréningu „Stres manažment“

Takto: Najprv sme si vyskúšali malé predstavenie „pred tabuľou“ a už tu niektorí z nás prekonali malý stres. Potom sme si povedali niečo o strese a čo nám ho spôsobuje. Položili sme si zásadnú otázku: Môžem to (danú situáciu) ovplyvniť alebo nie? Ak môžem, má zmysel niečo spraviť, aby som to ovplyvnil/a? Ak nemôžem, tak sa tým nebudem zaťažovať.

Mnohí z nás v prvom rade riešia veci, ktoré nemôžu ovplyvniť … a spôsobujú si stres. Veľmi jednoducho povedané. My sme sa tým zaoberali celý deň. Bonusom k tejto diskusii bolo kreatívne prostredie Kreativo – centrum kreatívneho vzdelávania s kockami LEGO. Ďakujeme všetkým účastníkom, prajeme im úspešné zvládanie stresových situácií. A nezabudnite, ak novú vec, ktorú chcete zaviesť do praxe, nevyskúšate min 30x, nestane sa to vašim návykom a k zmene nedôjde.