Zamestnanci neopúšťajú prácu, opúšťajú svojich šéfov…

Byť lídrom a viesť tím je náročná úloha a budovať dôveru v tíme je pre lídra kľúčové. Ak majú ľudia v tíme dôveru voči sebe, voči svojmu šéfovi, neboja sa otvorene rozprávať o problémoch a o tom, s čím napríklad nesúhlasia. Ak toto ako líder dosiahnete, nemusíte sa báť, že budete míňať energiu na konflitky. Celú svoju energiu budete môcť venovať dosahovaniu cieľov a výsledkov.

Tu je zopár tipov, ako dôveru v tíme budovať:

1. Buďte otvorení a vytvárajte bezpečné prostredie

Keď hovoríme o dôvere, tak myslíme najmä tú založenú na zraniteľnosti. Dôvera v tíme znamená, že sa nebojím priznať a ukázať chybu, že niečo neviem. Pretože dôverujem tímu, že to nepoužije proti mne. Ak chceme, aby ľudia v tíme boli otvorení, prvý musí začať líder. Nebojte sa hovoriť o svojich zlyhaniach, priznajte, že ste sa pomýlili. Neznamená to, že ukazujete svoje slabosti a Váš tím to zneužije. Ukážete im, že je to v poriadku, a že nie ste o nič odlišnejší, ako zvyšok tímu. Ak to spravíte vy, spravia to na budúce aj Vaši kolegovia, pretože budú vedieť, že ich nik nevysmeje a môžu Vám dôverovať. Budú sa cítiť bezpečne.

2. Zaujímajte sa o ľudí v tíme. Starajte sa o nich.

Vnímajte svojich kolegov ako „ľudské bytosti“, nie ako stroje, dajte im pocit bezpečia a to, že sa o nich zaujímate. Prvý krok k dôvere vedie cez záujem. Tím potrebuje mať pocit, že sa o nich zaujímate, aby Vám dôveroval.

3. Najprv počúvajte, potom hovorte.

Vždy počúvajte názory iných s cieľom, aby ste im porozumeli. Ak chcete, aby Vám tím rozumel, najprv sa snažte porozumieť vy im. Buďte pozorný poslucháč, vždy dobre zvážte názor iných, skôr ako spravíte finálne rozhodnutie. Naviac, vždy dodržte, čo ste sľúbili, inak Vám tím nebude dôverovať.

4. Choďte príkladom

Vo väčšine prípadov členovia tímu sledujú Vaše činy. Ak chcete, aby chodili na čas, majte istotu, že aj vy chodíte na čas. Vedenie tým, že idem príkladom jednoducho znamená, že máte charakter. Ľudia radšej dôverujú lídrovi, ktorý má dobrý charakter a ide príkladom.

5. Podporujte svoj tím

Starajte sa o svoj tím tak, akoby boli kľúčovou časťou Vašej organizácie. Rozhodujúci faktor pri budovaní dôvery a záujmu zamestnancov o dianie, je ukázať im podporu. Vždy buďte prvý, kto za nimi stojí, ak sú neprávom obvinení. Ukážte, že im veríte. Tieto drobné činy ešte viac posilnia dôveru.

6. Rešpektujte členov tímu

Rešpektovanie každého jedného člena tímu je dôležitý krok k získaniu dôvery. Tak ako sa hovorí: „Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa iní správali k Vám.“ Ako chcete očakávať dôveru a rešpekt od iných, ak to sami nerobíte? Žiadny zamestnanec Vám nebude dôverovať, pokiaľ si nezískate ich rešpekt.

7. Vezmite to na seba

Ak sa stane niečo nežiaduce v tíme, vezmite to na seba. Ste líder? Je Vašou povinnosťou vziať obvinenie na seba – pre dobro celého tímu, aj keď to nebola priamo Vaša vina. Vezmite zodpovednosť za všetky dobré i zlé rohodnutia a tím Vám začne dôverovať.

8. Akceptujte rôznorodosť názorov

Akceptovanie falošného súhlasu je tak zlé ako hádka. Otvorená diskusia je najlepší spôsob, ako vyriešiť problém, ak sa objavia rôzne názory. Počúvajte a objavujte nové pohľady so zámerom vyriešiť problémy. Vyjadrený nesúhlas, alebo iný názor, ako je Váš, je ukážka toho, že tím Vám dôverujte a nebojí sas Vám povedať pravdu.

9. Oceňte rôznorodosť každého člena tímu

Každý člen tímu má svoje silné kvality a slabšie stránky. Nájdite a sústreďte sa na silné stránky každého člena tímu a využite ich pre tím či organizáciu. Dajte im slobotu objavovania nových myšlienok, dovoľte im prejaviť kreativitu a dajte im možnosť, aby sa poučili zo zlyhaní.

10. Chváľte

Každý člen tímu chce byť dôležitý a vy by ste im v tom mali pomôcť. Povedzte im, čím sú pre Vás dôležití, poďakujte im, oceňte ich prácu alebo čiastočný výstup. Slová poďakovania a ocenenia dajú členom tímu pocit dôležitosti a spolupatričnosti s tímom. A nezabudnite, nikto nedosiahol „win-win“ vzťah bez toho, aby najprv nenechal vyhrať iného.

Spracované podľa: https://www.successconsciousness.com/blog/success/build-trust-within-your-team/

Chcete vo svojom tíme:
  • zlepšiť vzájomnú dôveru?
  • pochopiť jednotlivcov, ako premýšľajú a ako s nimi komunikovať?
  • spoznať svoje kvality a kvality členov tímu – v čom môžu byť prínosné?
  • lepšie porozumieť komunikácii členov tímu a vyhnúť sa tak nedorozumeniam?

Využite náš jedinečný nástroj Lumina Spark, ktorý meria 24 kvalít v 3 osobnostiach (Vaše prirodzené prejavy, každodenné a prehnane sa prejavujúce). Spoznajte seba i svoj tím cez Lumina Spark Workshop, ktorý Vám prípravíme na mieru.