V dobe, keď sa svet a spôsoby vedenia ľudí neustále menia, je dobré si pripomenúť model vedenia známy ako “hostiteľský leadership”. Tento koncept, ktorý je založený na univerzálnej metafore hosťa a hostiteľa nám ponúka svieži pohľad na to, ako byť efektívnym lídrom v rôznych situáciách a prostrediach.

Čo sa skrýva pod pojmom “host leadership”?

Host leadership je model vedenia, ktorý kombinuje aspekty tradičného líderského prístupu so slúžiacim líderským modelom (“servant leadership”). Tradičný prístup kladie dôraz na aktívnu rolu lídra v popredí, zatiaľ čo servant leadership je charakteristický lídrom, ktorý “slúži” svojmu tímu a tím vedie viac z úzadia. “Hostiteľský líder”  kombinuje oba prístupy, je schopný adaptovať sa na situáciu a potreby tímu, a podľa toho vystupuje viac aktívne alebo sa stiahne do úzadia.

V akých pozíciach môžeme nájsť “hostiteľského lídra”?

1. Na scéne: Táto pozícia je bežným chápaním lídra v tradičnom vedení ľudí. V tejto pozícii je líder stredobodom pozornosti, inšpiruje a motivuje, aby sa veci pohli dopredu. Je to pozícia, v ktorej stojí pred tímom, prezentuje, spúšťa novú iniciatívu alebo rieši krízovú situáciu..

2. S hosťami: Tu sa líder stáva súčasťou tímu. Nie je izolovaným vodcom, ale spolupracovníkom. V tejto roli líder počúva,  neformálne splýva s tímom, spája sa s ľuďmi a buduje vzťahy. Vďaka tejto pozícii vie lepšie navnímať atmosféru v tíme, odhadnúť situáciu, lepšie spoznať členov tímu, vypočuť si názory aj tých tichších.

Túto pozíciu nájdeme napr. v situáciách:

  • účasť na mítingu s kolegami, ako bežný člen tímu
  • spoločný obed, káva s kolegami

3. Na balkóne: Pozícia na balkóne umožňuje lídrovi stiahnuť sa späť a získať širší pohľad na celkovú situáciu. Ústúpením do úzadia má priestor na identifikáciu skrytých problémov alebo príležitostí. Prebúdza vlastnú kreativitu.

Situácie, v ktorých sa líder nachádza na “balkóne”:

  • retrospektívy s tímom
  • vyhodnocovanie rôznych situácií a hľadanie súvislostí, prepojení, sledovanie trendov
  • odstúpenie od aktívneho diania v tíme, sledovanie bez zasahovania

4. V kuchyni: Najintímnejšia pozícia a zároveň pozícia v najväčšom úzadí od tímu. Líder je tu sám alebo iba s malou skupinou ľudí.  Táto pozícia je v skutočnosti o premýšľaní, reflexii a učení sa z vlastných skúseností.  V neposlednom rade je to čas na oddych a regeneráciu. V kuchyni môže byť líder s koučom, mentorom alebo seniorným kolegom, ktorí lídrovi pomáhajú reflektovať minulé situácie a zvládať lepšie tie budúce. Na to, aby sa líder dostal aj do tejto pozície, je nevyhnutné, aby si vyčlenil čas v kalendári – napriek okoliu, ktoré ho núti byť viac na scéne alebo s hosťami.

Líder je v tejto pozícii, keď:

  • má stretnutie s koučom, mentorom, alebo číta zaujímavý článok
  • využíva čas na (seba)reflexiu počas pracovnej cesty/dlhý let/dovolenka si nájde čas na meditáciu, mindfulness metódy na upokojenie mysle

Každá z týchto pozícií ponúka lídrovi jedinečnú perspektívu  na efektívne vedenie svojho tímu a tiež na vnímanie seba samého. Je dôležité, aby líder vedel, kedy a ako prechádzať medzi týmito pozíciami a hlavne, aby využíval všetky štyri pozície. 

Zdroj: https://wind4change.com/host-leader-leadership-servant-difference-vs-what/