Ako sa zachováte, keď sa už konfliktu na pracovisku nedá vyhnúť? Keď zmeškáte termín a musíte pochybenie konfrontovať s manažérom? Alebo vtedy, keď nesúhlasíte s kľúčovým detailom projektu? Či v situácii, keď počas obeda, zaplaví kanceláriu vôňa vášho tuniaka? (Áno, hovoríme o vás.)

Nie je príjemné, keď sa v priebehu sekundy stane z vášho kolegu a súputníka oponent, či dokonca nepriateľ.

Konflikt spôsobuje to, čo uznávaný psychológ Daniel Goleman nazýva únosom amygdaly. Je to emocionálna reakcia, pri ktorej časť nášho mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne uvažovanie, jednoducho nefunguje.

Ak sa konflikt na pracovisku rieši správnou cestou, môžeme ho považovať za zdravý prvok pracovných vzťahov. V prvom rade je potrebné sa uistiť, že emócie nie sú tlmené, neuvoľňujú sa nesprávne alebo nevytvárajú toxické pracovné prostredie.

Rozoberme si 5 druhov konfliktov, s ktorými sa najčastejšie stretávame v pracovnom prostredí:

  1. Konflikt vedenia – Každý líder je iný. Má iný prístup, spôsob vedenia, či motivácie svojho tímu. Musí sa tím prispôsobiť novému manažérovi, ktorý je priamejší a zásadovejší, ako jeho uvoľnený a flexibilný predchodca? Je správne sa vzoprieť tomu, kto vás po večeroch a cez víkendy bombarduje pracovnými správami? Konflikty s vedením môže vyvolávať aj zamestnanec, ktorý je zatrpknutý, pretože nebol povýšený alebo mu nebolo uznané zvýšenie platu. Možno sa len starší kolegovia cítia frustrovaní, keď ich riadi oveľa mladší manažér a majú pocit, že nie je dosť kompetentný. Všetky tieto prípady sú pomerne bežné. Podľa profesora MIT Lawrencea Susskinda spory týkajúce sa hodnôt majú tendenciu zvyšovať odpor, nedôveru a odcudzenie.
  1. Konflikt založený na vzájomnej závislosti – Niekto dokončí svoju prácu neskoro a zdrží iného v jednej z nadväzujúcich činností. Alebo je v predajnom tíme človek, ktorého rozčuľuje, že finančné oddelenie brzdí jeho činnosť a šancu uspieť. V takýchto prípadoch často dochádza k presúvaniu viny, čo má za následok napätie a trhliny medzi jednotlivými tímami.
  1. Osobnostné strety – V tíme musia spolupracovať rôzne typy osobností, medzi ktorými môžu vznikať nedorozumenia v komunikácii. Tie súvisia s ich rozdielnym konaním, charakterom, či motívmi. Napríklad niekoho odsúdime, keď nemá čas pomôcť kolegovi. Tak vzniká pocit diskomfortu na oboch stranách. Za našimi činmi sú vždy pocity a ich spúšťače. To, čo subjektívne vnímame, nemusí byť nevyhnutne presným zobrazením toho, kým niekto iný v skutočnosti je.
  1. Rozdiely v štýle práce – Niekto rád pracuje v skupine, iný uprednostňuje prácu osamote. Zamestnanci a zamestnávatelia by mali porozumieť štýlu práce každého člena tímu. Je to dôležité nielen pre riadenie pracovného zaťaženia, ale aj pre zvyšovanie angažovanosti zamestnancov, či naberanie nových členov do tímu.
  1. Konflikt úloh/nápadov – Zamestnanec sa nemusí stotožniť s tým, ako jeho šéf pristupuje ku konkrétnemu projektu a jeho riešeniu. Alebo sa dvaja predajcovia nezhodnú v tom, ako sa postaviť ku konkrétnej úlohe. Každý jednotlivec sa snaží o to isté – udržať si dobré vzťahy s kolegami, byť v práci spokojný a napĺňať ciele, vďaka ktorým sa darí jemu aj organizácii, pre ktorú pracuje. Toto zanietenie môže vytvárať nesúlad, pokiaľ ide o rozhodovanie.

Ako riešite takéto konfliktné situácie na pracovisku? Existuje niekoľko možností:

  • Nerobíte nič – tlmíte negatívne emócie a nezaoberáte sa pasívne agresívnymi komentármi a činmi, ktoré sa stávajú ventilom konfliktu – to je žiaľ veľmi bežné v mnohých organizáciách
  • Dáte výpoveď – je to niečo ako pracovný ekvivalent ghostingu, kedy sa vytratíte z komunikačných kanálov a problém tým akoby zmizol
  • Postavíte sa konfliktu zoči-voči a vyčistíte ovzdušie – „Naozaj rešpektujem vaše schopnosti a cením si náš vzťah. Poďme sa porozprávať o tom, ako to môžeme zvládnuť.“

Podľa výskumov sa zvyšuje pracovná náročnosť a tým sa vytvára prostredie, ktoré je náchylnejšie na konflikty, keďže manažéri majú menej času a priestoru na potlačenie zložitých problémov už v ich zárodku. V Lumina Learning veríme, že zmysluplný osobný rast pomáha ľuďom stať sa adaptabilnejšími a budovať si silné osobné a pracovné vzťahy.

Prostredníctvom konfliktov sa stretávame s množstvom emócií: frustrácia, hnev, strach, nedôvera…. Kľúč k vytvoreniu vysoko výkonného tímu spočíva v skutočnom pochopení týchto pocitov. Produktívne riešenie konfliktov je jednoducho výsledkom aktívneho počúvania, agilného učenia a rešpektovania individuálnych emócií, vnímania, charakteru, postoja, zvykov a štýlov každého jednotlivca.

Naše inovatívne hodnotenie osobnosti Lumina Spark pomáha každému zamestnancovi pochopiť, ako pracujú a myslia jeho kolegovia a manažéri. Meria 24 osobnostných kvalít, aby poskytol jedinečný a presný portrét toho, kto ste. Žiadne nálepky, žiadne stereotypy. Len zvýšené sebauvedomenie o silných stránkach a oblastiach rozvoja a hromady nepokrytého potenciálu.

Vydláždite si cestu k úspechu

Proaktívne riešenie konfliktov by malo byť kľúčovým prvkom vašej firemnej kultúry. Je to cesta k vytváraniu pozitívneho a podporného pracovného prostredia. Základný kameň inovácie a úspechu.

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí vedia efektívne riešiť konflikty, si užívajú oveľa šťastnejší pracovný život. Toto nastavenie podporuje tiež odolnejšie a dôveryhodnejšie vzťahy – máme bližšie k ľuďom, s ktorými sme si prešli niečím ťažkým a úspešne sme to zvládli.
Naše prelomové psychometrické riešenia poskytujú kroky, ktoré pomáhajú ľuďom lepšie spolupracovať. Organizácie tak môžu profitovať z konfliktov na pracovisku a rozdielnych zručností, skúseností a nápadov členov svojich tímov. Tímov, ktoré môžu vidieť z rôznych perspektív a manažovať ich produktívnym spôsobom. To je zásadný rozdiel medzi konfliktom na pracovisku, ktorý ničí, a konfliktom na pracovisku, ktorý vám pomáha dosiahnuť lepšie výsledky.
Vediete ľudí a chcete spoznať riešenia na zvládnutie konfliktov na pracovisku? Prihláste sa na náš program Leadership 2.0.

Chcete lepšie spoznať naše nástroje a svoju osobnosť? Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Lumina SPLASH a dohodnite si bezplatnú 30 minútovú konzultáciu.

Zdroj: www.luminalearning.com

Osobnosť ako na dlani

Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu Lumina Splash app a “ochutnajte kúsok” z toho, čo ponúkame