Na pár minút si predstavte, že máte finančné prostriedky na spustenie podnikania a vybudovanie vlastného produktu. Tieto financie použijete na najatie štyroch šikovných, vysoko kompetentných a pracovitých ľudí, ktorí vám pomôžu zhmotniť vašu víziu. O rok na to zistíte, že tím, ktorý ste vytvorili nedosahuje požadované výsledky a bráni sa každému rozhodnutiu, ktoré urobíte a za chrbtom o vás jeho členovia rozprávajú nezmysly. 

Čo sa pokazilo? 

Prečo je váš tím nefunkčný? 

Dôvodom môže byť napríklad to, že jednotlivci (a možno aj vy) sa nesústredia na spoločné úlohy, ale namiesto toho venujú energiu napĺňaniu svojich osobných cieľov, bažiac po sebeckom uznaní. Ako futbalista, ktorý pred bránou, blokovaný dvoma protihráčmi, nenahrá spoluhráčovi, ale za každú cenu sa snaží skórovať sám. Sebecká hra namiesto prihrávky voľnému spoluhráčovi svedčí o uprednostňovaní vlastného ega pred tímovým úspechom.    

Ďalším dôvodom môže byť to, že ste ako kapitán mužstva konfrontovali spoluhráčov, keď nesplnili požadované úlohy. Konfrontácia zhora však nestačí na to, aby tím uspel. Vysokovýkonné tímy sú úspešné preto, že plnia zadania kvôli pocitu zodpovednosti a vedia, že sa na nich všetci spoliehajú. 

“Tlak rovnako postavených spolupracovníkov a obava zo sklamania kolegu motivuje tímového hráča oveľa viac ako strach z autoritatívneho trestu alebo pokarhania.” 

Ďalšia príčina, prečo tímy nefungujú správne, môže tkvieť v tom, že do rozhodnutí a rozhodovacieho procesu nebol zapojený celý tím. Keď sa jeho členom následne nepáči niektorý z návrhov lídra, nechcú vystúpiť a povedať svoj názor. Boja sa totiž, že by to mohlo vyústiť do konfliktu a nepríjemnej atmosféry na pracovisku.

Prečo sa boja reagovať? Pretože neveria tomu, že môžu slobodne vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste vy, alebo kolegovia reagovali defenzívne, či agresívne.

Chýba dôvera v tíme, ktorá dáva slobodu v tom, aby sa členovia bez strachu vyjadrili a mali istotu, že to nebude použité proti nim. Dôvera v tíme znamená ukázať zraniteľnosť a veriť tímu, že ho podrží.

Poďme si teda vymenovať všetkých 5 príčin nefunkčnosti tímu: 

  • Nezáujem o spoločné výsledky
  • Vyhýbanie sa zodpovednosti voči kolegom
  • Nedostatok záväzku
  • Strach z konfliktu
  • Chýbajúca dôvera

Každej z týchto príčin sa dá predísť správnym vedením tímu. Ako?
To sa dozviete v našom  programe pre lídrov Leadership 2.0_Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra alebo nám napíšte a my vám pripravíme workshop šitý na mieru pre váš tím.