Môžeme aj my dospeláci čerpať z Montessori pedagogiky, ktorá sa venuje výchove detí, a využiť ju na „výchovu“ a rozvoj dospelákov? (manažérov, lídrov, vedúcich…) Táto otázka sa mi vynára už dlhšie, tak som si povedala, že sa o ňu podelím.

Popri témach osobnostného rozvoja a koučingu som sa dostala do štádia, že „lúskam“ aj literatúru o tom, ako vychovávať deti. A čoraz viac vidím paralelu medzi „technikami“ výchovy detí a „výchovy“ (rozvoja) dospelých.

„Pomôž mi, aby som to urobil sám, “ je známa veta Marie Montessori a pozná ju veľa rodičov. Najmä tých, ktorí sa snažia vychovávať deti rešpektujúcim spôsobom, nebyť prísnou autoritou ale partnerom, ktorý chápe a pomáha. Neodstraňuje prekážky a hneď neukazuje AKO a čo robiť. Určite nemanipuluje svoje dieťa, ale dáva mu možnosť, aby samo a vlastnou skúsenosťou získalo potrebné zručnosti.

„Montessori mama“ nepovie: „Daj to sem, si nemožný. Spravím to radšej sama.“ Ale povie: „Vidím, že sa s tým trápiš. Ako Ti môžem pomôcť? Čo by si potreboval, aby si to dokázal spraviť sám?“

A teraz si spravme paralelu s „naozajstným“ biznis svetom. Predstavme si šéfa, ktorý je netrpezlivý a radšej spraví veci za Vás, prípadne to presunie na niekoho, kto je šikovnejší a Vám nezabudne dať najavo, že ste nemožní.

Myslíte, že by nám lídrom, manažérom, majiteľom… a vôbec, nám dospelákom stačilo vždy, keď sme vo vypätej situácii, zamyslieť sa, aké to bolo, keď sme boli deti, čo sa nám páčilo, ako nás mama/otec pochválili, a čo sme naozaj ale naozaj nenávideli…?

Pomohlo by to, aby sme boli lepší „šéfovia“?

A aby tento blog nebol len taký obyčajný blog, tu je úloha pre Vás.

Zamyslite sa a napíšte tri veci, ktoré ste nemali radi, keď Vám rodičia hovorili. Skúste tieto tri veci nahradiť niečím, čo by sa Vám páčilo, niečím príjemnejším. A skúste to použiť v najbližšej vhodnej situácii s iným dospelým (alebo aj dieťaťom).

Ak ste sa naozaj zamysleli a zrazu máte ďalšie otázky – napríklad „Ako nebyť zlým šéfom a byť dobrým lídrom?“, pozývame Vás na náš tréning Leadership a koučing, ktorý momentálne pripravujeme a uskutoční sa 5. a 6. novembra 2015  v Trenčíne.

Nikola