Existuje viacero definícií manažéra. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia väčšina slovenských autorov len prevzala definície z anglicky písanej literatúry.  Postupne začala na Slovensku vznikať vrstva manažérov, ktorí sa učili zo skúsenosti zahraničných kolegov, alebo rástli z vlastných úspechov a padali na vlastných chybách. Riadili skôr intuíciou, či na základe rád odborníkov z akademickej či neskôr biznis sféry.  Neskôr, keď aj naši ľudia získali skúsenosti s riadením, vytvorili si vlastné štýly vedenia a komunikácie s podriadenými. Dnes, keď sa povie manažér, svoju vlastnú definíciu má takmer každý. Nie všetky sú správne a nie všetky sú lichotivé.

Mne osobne sa páči definícia manažéra ako človeka, ktorý pracuje s ľudskou energiou. Neviem, kto tento termín pomenoval ako prvý, ale ja som ho počul od svojho profesora a neskôr šéfa na univerzite. Myslím, že to, čo by malo byť pre manažéra typické, táto charakteristika vystihuje úplne presne. Potenciál každého jednotlivca je individuálny, ale v každom sa skrýva množstvo energie, s ktorou je dôležité naučiť sa pracovať.

Manažér je naozaj tým človekom, ktorý dokáže svojich spolupracovníkov motivovať a viesť k prvotriednym výkonom, ale na druhú stranu ich vie znechutiť do tej miery, že jeho podriadení môžu strácať elán a nakoniec bojovať s vyhorením.

Riadiť ľudí nie je jednoduché. Najmä nie v dnešnej dobe. Zapáliť iskru pre pracovné nadšenie v ľudskom jedincovi nie je takisto jednoduché. Chce to nielen silnú a vyzretú osobnosť, ovládanie manažérskych zručností, ale dôležité je byť skutočným lídrom, chcieť pochopiť svojich podriadených a vedieť s nimi správne komunikovať.

V súčasnosti sa množstvo bývalých vrcholových manažérov venuje mentoringu, koučingu či poradenským činnostiam. Populárne sú rôzne motivačné kurzy a tréningy s ľudmi, ktorí sú schopní vás za pár dní naučiť veľa z toho, čo sa oni „učili“ niekoľko rokov. Sú ochotní sa o to podeliť s nastupujúcou generáciou lídrov.

Všetkým želám takých manažérov, ktorí ľudskú energiu vedia nielen využiť, ale vedia ju aj obnovovať, či dokonca rozvíjať.

Martin