Stakeholders. Slovo, ktoré sa často spomína v súvislosti s projektovým manažmentom. Pri práci na projektoch často anglikanizujeme slovenčinu, respektíve používame anglické výrazy aj v slovenskom kontexte. Väčšina z vás rozumie slovám ako budget, approval, kick off, proposal, deadline, timetable, chart, alebo milestone.

Stakeholderi, alebo po slovensky záujmové skupiny, sú v projektovom riadení veľmi dôležití. Často sa v počiatočnej fáze projektu na  nich a prácu s nimi zabúda. Sú to totiž skupiny, ktoré majú schopnosť projekt určitým spôsobom ovplyvňovať. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.

Pomôžeme si opäť angličtinou. Pomôcka nám vraví, že stakeholders (záujmové skupiny) sú tí, pre ktorých platí, že sú vzhľadom na projekt:

  • Involved
  • Interested
  • Impacted
  • Influencers

Čiže všetci tí, ktorý sú do projektu priamo zapojení, vedia ho ovplyvniť, zaujímajú sa oň, alebo má projekt na nich dopad. Určiť kto tvorí stakeholderov projektu, je len tá najľahšia časť pri práci s nimi. Spôsoby ako môžu jednotlivé záujmové skupiny ovplyvňovať projekt si môžeme ukázať takouto maticou:

Jednou zo záujmových skupín je verejnosť. Teda my všetci. Najmä pri verejných projektoch (v podmienkach Slovenska pravidelne sponzorovaných zo štedrých Eurofondov) je verejnosť veľmi dôležitou záujmovou skupinou. Neviem na koľko projektov si spomeniete, kde sila verejnosti bola schopná ovplyvniť, alebo dokonca úplne zmeniť pripravované zámery ak bol projekt zle nastavený.  A zle nastavených projektov vo verejnom záujme bolo realizovaných viac ako dosť.

Sila verejnosti je silnejšia v krajinách kde je demokracia zakotvená viac ako u nás, kde občianska spoločnosť je rozvinutejšia a kde čisto ekonomické a lobistické záujmy nestoja nad záujmom verejným. Sad but True.

Nesmieme zabudnúť na dôležitú skutočnosť. Sila záujmov jednotlivých skupín je najväčšia na začiatku projektu, a náklady na zmenu projektu stúpajú s pribúdajúcim časom. Dosiahnutie konsenzu záujmových skupín, by sa malo uskutočniť podľa možností už o fáze plánovania. Odhalenie neefektivity financovania, či prípadná nefunkčnosť výstupov projektu po jeho skončení, už daný problém nerieši.

To ako so záujmovými skupinami pracovať je umenie projektového manažéra, prípadne (najmä pri komunikácii projektu navonok) PR zložiek projektu. Čím zložitejší, dlhší, finančne náročnejši projekt, tým by sa práci so záujmovými skupinami mala venovať vyššia pozornosť.

Práca so záujmovými skupinami môže vyzerať takto:

Alebo aj takto:

Je len na vás, ktorú cestu si vyberiete…

Aj o záujmových skupinách a tom ako s nimi pracovať diskutujeme na tréningu projektový manažment. Ten najbližší už čoskoro.