Predstavte si, že ste na porade, kde si potrebujete dohodnúť ďalší postup práce, zadať úlohy členom tímu. Sú tu určité zmeny, ktoré potrebujete odkomunikovať a vy máte obavy, ako to tím prijme. Meeting ale prebehol pokojne, členovia tímu sa veľa nepýtali a ak aj niekto trochu protestoval, vedeli ste ho relatívne rýchlo „upratať“ svojou protiargumentáciou. Na záverečnú otázku, či je všetkým všetko jasné a vedia, čo majú robiť, ste počuli  zopár pritakaní popod nos. Vyhodnotili ste, že všetko je „v suchu“, ľudia to pochopili a o týždeň budú veci vyriešené, ako ste si dohodli. Čo sa ale stalo?

O týždeň sa stretnete. Väčšina úloh nie je splnená a na vašu otázku prečo, pomaly začne z ľudí vyliezať, že „to a to“… „nie všetko sa tak dá, ako sme si povedali“… Jediné, čo vám napadne je otázka: „Prečo ste mi to nepovedali na minulej porade?“

Prečo? Čo sa stalo a v čom „zlyhal“ líder?

Krok 1: BUDUJTE DÔVERU

Základom funkčného tímu je BUDOVANIE DÔVERY. Ak si líder vybuduje s tímom dôveru, členovia tímu sa neboja otvorene hovoriť aj o tom, s čím nesúhlasia, prípadne čoho sa obávajú. Ako budovať dôveru a konkrétnym krokom sme sa venovali v našom článku Top 10 spôsobov, ako budovať dôveru v tíme.

Krok 2: DOLUJTE KONFLIKT

„DOLOVANIE“ KONFLIKTOV (= pestovanie živých debát s argumentáciami) je zásadné najmä na stretnutiach, kde potrebujete získať záväzok ostatných členov tímu. Pokiaľ je na mítingu ticho a na otázku lídra „Je každému všetko jasné?“ dostanete rýchlu odpoveď „Áno“, alebo je v miestnosti ticho, skôr to svedčí o tom, že zúčastneným nie je úplne všetko jasné a nevedia,  čo sa od nich očakáva. Ak takto odídete z miestnosti (mysliac si, že všetci vedia, čo majú robiť), je to veľký omyl a na ďalšej porade sa budete vracať k nesplneným úlohám. (Vytvárate si ilúziu harmónie.) Ako tejto situácii predísť? „Dolujte“ konflikty. 

 • Žiadajte, aby sa vyjadril každý člen tímu. 
 • Položte otázku (otvorenú) a nebojte sa zostať TICHO. Určite sa nájde niekto, kto ho preruší.
 • Poverte niekoho úlohou „diablovho advokáta“ (Čo najhoršie by sa mohlo stať? Na čo sme zabudli? Prečo by to nemalo vyjsť?)
 • Ak ste typ šéfa, ktorý nemá rád argumentáciu, konflikt – dajte si pozor, aby ste príliš rýchlo nezasiahli a „neupokojovali“ situáciu. Je dôležité, aby diskusia prebehla – až vtedy sa naozaj dozviete, čo si ľudia myslia.

Hlavnou úlohou lídra v „dolovaní“ konfliktov je neuspokojiť sa s pritakávaním. Hrozí vám, že si vypestujete ilúziu harmonického tímu a o týždeň budete riešiť to isté.

Krok 3:BUĎTE JEDNOZNAČNÍ 

Pokiaľ došlo k zdravej diskusii a všetci členovia sa vyjadrili, tím je oveľa lepšie pripravený k PRIJATIU ZÁVÄZKU. Aby k nemu naozaj došlo, úlohou lídra je BYŤ JEDNOZNAČNÝ. Jednoznačnosť znamená, že každý vie, čo sa od neho očakáva a po opustení porady sa pustí do práce. Tu je zopár tipov, čo treba k jednoznačnosti a k získaniu záväzku:

 • Overujte si neustále porozumenie („Bol som zrozumiteľný?“). Ak nie, skúste to vysvetliť inak (bez obviňovania kolegu, že je „nechápavý“)
 • Požiadajte iného kolegu, aby zadanie vysvetlil
 • Určite si jednoznačne, kto je za úlohu zodpovedný („Zuzana, vezmite si to spolu s Michalom na starosť.“ – Toto nie je jednoznačné. Je to Zuzana alebo Michal?)
 • Definujte si jasný termín. („Koncom týždňa.“ – pre niekoho piatok na obed, pre niekoho nedeľa )

Krok 4: UDRŽIAVAJTE SA VO VZÁJOMNEJ ZODPOVEDNOSTI

Efektivitavýkonnosť tímu sa odvíja od najslabšieho článku. Preto je dôležité vedieť a nebáť sa upozorniť kolegu, ak nedodržiava to, na čom sa tím dohodol. Ak niekto začne „ohýbať“ pravidlá a „prepečie“ sa mu to, znižuje to nastavené štandardy a ostatní členovia tímu svoje nároky tiež znížia („Keď nemusí on, nemusím ani ja.“) Ak sme sa všetci k niečomu zaviazali, tak to ROBME VŠETCI a PORIADNE. Líder svojmu tímu môže pomôcť udržiavať vysoké štandardy napr. aj takto:

 • Pestujte kultúru otvorenej komunikácie – učte sa prijímať a dávať spätnú väzbu. Učte to aj svoj tím.
 • Nepreberajte rolu sudcu. Ak sa niekto sťažuje na kolegu, nechajte, aby si to vydiskutovali sami. (učte svoj tím, aby boli zodpovední voči sebe navzájom)
 • Spoločne si nájdite čas, kde si vzájomne poviete, ako sa vám spolupracuje, čo oceňujete na kolegoch, čo by mohli začať robiť inak (pomôcť vám môže napr. spätná väzba START – STOP – CONTINUE)

Krok 5: STANOVTE SI SPOLOČNÉ CIELE

Nie je nič horšie, ako stanoviť individuálne ciele a potom chcieť, aby tím spolupracoval. Čo môžete urobiť?

 • Stanovte spoločné ciele a individuálne úlohy
 • Odmenu jednotlivca naviažte na tímové výsledky
 • Priebežne sa informujte, ako vám to ide a spoločne oslávte každý malý úspech 
 • Dohodnite si tímové odmeny a ako spoločne oslávite ukončenie projektu 

Ak chcete byť lepším lídrom a zvládnuť všetky úskalia zodpovednosti, ktoré táto rola obnáša s ľahkosťou, prihláste sa do nášho programu Leadership 2.0.