Docieliť vyššiu produktivitu, lepšiu komunikáciu vo firme, či výsledky by malo byť cieľom nielen firmy, pre ktorú pracujete ale aj vašim osobným.

Sebarozvoj ale nie je udalosť ale proces. Nikdy to nefunguje tak, že niekto povie – sprav toto a to zmení tvoj život od základu. Je potrebné sa pripraviť na to, že budete robiť aj chyby. Tým, že vstupujete do vôd, do ktorých ste predtým nevstúpili, môže sa stať, že získate pochybnosti o správnosti vášho konania ale je potrebné vydržať.

Robiť chyby nie je problém. Problémy začínajú, keď si nepripúšťame chyby.

Asi 98 % populácie nevie robiť viac vecí naraz a snaha o to brzdí výkon, pretože zakaždým, keď sa presuniete z jednej úlohy na druhú, vášmu mozgu trvá 1 až 3 sekundy, kým sa prepne.

Nezvládanie úloh alebo problémy s určovaním pracovných priorít má za následok stres a vyššie riziko nesprávnych alebo nespravených rozhodnutí.

Vedeli ste napr. že pracovné stretnutia sú najefektívnejšie medzi 10:00 – 12:00? Práve vtedy sú zamestnanci podľa výskumu najproduktívnejší.

Ostaneme ešte pri meetingoch. Jeff Bezos má pravidlo, ktoré nazval „2 pizze“. Pravidlo hovorí, že ak dve pizze nemôžu nasýtiť všetkých na stretnutí, máte prítomných príliš veľa ľudí.

Určite ste už počuli o tom, že multitasking šetrí čas. Omyl. Štúdia Univerzity v Sussexe v skutočnosti zistila, že neustály pokus o multitasking poškodzuje váš mozog . Okrem toho snaha o multitasking môže efektívne znížiť produktivitu o 40 % a zároveň zvýšiť úroveň stresu. 

Ako mať teda pod kontrolou vlastnú produktivitu a vymaniť sa z kolotoča pracovných problémov? Jedným z riešení je uvedomenie si vlastných silných stránok a svojho potenciálu a tiež jeho efektívne využívanie.

V Eventive sa už niekoľko rokov venujeme inovatívnej metodológii, ktorá pomáha firmám (a jednotlivcom) uskutočňovať zmeny v produktivite a tým transformovať firmy. Reč je o Lumina Learning, ktorá využíva vlastné nástroje na poznanie kvalít osobnosti a ich čo najefektívnejšie využitie v pracovnom prostredí.

A počuli ste už niekedy o LEGO Serious Play? Čo má lego spoločné s osobnostným a pracovným rozvojom? Pre odpoveď sa presunieme do polovice 90. rokov, kedy Johan Roos a Bart Victor z dánskeho LEGA vytvorili koncept a proces „Serious Play“ ako spôsob, ako umožniť manažérom opísať, vytvoriť a zmeniť názory na ich podnikanie.

Koncept sa dostal až k zakladateľovi LEGA  Kjeldovi Kirkovi Kristiansenovi, ktorý mal spočiatku rozpačité pocity, ale postupne sa dostavili nespochybniteľné výsledky a preto sa rozhodol zmeniť koncept na reálny produkt.

Cieľom LEGO Serious Play je zlepšenie kreatívneho myslenia a komunikácie. Ľudia stavajú z kociek Lego 3-rozmerné modely svojich predstáv a rozprávajú príbehy o svojich modeloch.

Výhodou tejto metódy je, že je zaručená 100% interaktivita všetkých zúčastnených. Určite to nie je aktivita len pre kreatívnych kolegov. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako 100x počuť. LEGO Serious Play prináša nielen vizuálnu stránku, ale podnecuje kreativitu a otvára predtým nepoznané zákutia myšlienok, ktoré sa zhmotňujú prostredníctvom malých plastových kociek.

Máte záujem o workshopy Lumina Learning alebo LEGO Serious Play? Napíšte nám.