O nás

EVENTIVE.SK

Spoznajte nás

Spoločnosť eventive, s. r. o. bola založená v roku 2009. Od jej vzniku sa venujeme týmto oblastiam:

 • Rozvoj ľudských zdrojov formou tréningov pripravených na mieru
 • Otvorené tréningy pre rôzne skupiny ľudí a jednotlivcov
 • Sebarozvoj a koučing jednotlivcov a pracovných tímov
 • Poradenstvo pri vzdelávaní
 • Poradenstvo v oblasti prípravy projektov a organizácie firemných eventov
 • Realizácia projektov a organizácia firemných eventov
 • Zvyšovaniu osobnej efektivity prostredníctvom nástrojov LUMINA Learning

EVENTIVE.SK

Náš tím

Spoluzakladateľka eventive, s. r. o.

Certifikovaná koučka

Certifikovaný kouč

Certifikovaná koučka

EVENTIVE.SK

Naše zásady

Spoločnosť eventive, s. r. o. bola založená v roku 2009. Od jej vzniku sa venujeme týmto oblastiam:

 • Byť pre klienta oporou a teda byť SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM

 • Pracovať PROFESIONÁLNE
 • Reagovať FLEXIBILNE
 • Ku klientovi pristupovať vždy INDIVIDUÁLNE
 • Pri tvorbe obsahu tréningu byť KREATÍVNY
 • Využívať MODERNÉ METÓDY
 • V tréningoch uplatňovať INTERAKTÍVNY PRÍSTUP
 • Po tréningu poskytovať SPÄTNÚ VÄZBU zadávateľovi

Naše poslanie

„Byť plnohodnotným partnerom pre subjekty súkromného, verejného aj tretieho sektora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávacích a rozvojových projektov ako aj pomáhať jednotlivcom, či tímom k ich ceste za úspechom.”

Naše aktivity tvorí ponuka tréningov a školení pripravených na mieru zadávateľovi. Tréningy sú variabilné a môžu byť prispôsobené pre rôzne úrovne riadenia, typ spoločnosti či sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.

Venujeme sa aj príprave a riadeniu rôznych projektov či konzultáciám v oblasti projektového riadenia, vzdelávania, riadenia zmien a organizácie firemných podujatí.

Svoj čas a tvorivú energiu venujeme aj b, kde sa ako dobrovoľníci podieľame na činnostiach viacerých neziskových organizácií.

EVENTIVE.SK

Máte záujem o naše služby?